Home > Causes > “Pasporta Servo”

PayPal

Pasporta Servo

Pasporta Servo istnieje od roku 1974 jako światowa sieć goszczących esperantystów. Tysiące turystów, pracowników, studentów i rozmaitych miłośników podróży używały i nadal używają jej.

Pasporta Servo jest zbiorem adresów ludzi z całego świata, który proponuje użytkownikom usługi bezpłatną gościnę. Jedynym warunkiem jest znajomość esperanta.

Poza wydawaną co roku papierową książeczką, usługa ta istnieje i działa również w Internecie pod adresem PasportaServo.org. Tam można dołączyć do usługi bądź wprowadzić lub zmienić swoje dane kontaktowe.

Fot. kapa fdecomite, CC-BY-SA