Home > (Esperanto) Kio estas TEJO? > (Esperanto) Strukturo > Tematikus szakmai csoportok

A szakmai csoportok és az országos tagszervezetek nagyon fontos szerepet játszanak a TEJO munkájában. A TEJO Küldöttgyűlésében minden szakmai csoportnak van képviselői, akik részt vesznek a döntéshozatalban a TEJO tevékenységével kapcsolatban. Jelenleg két szakmai csoport működik:

Mindig örömmel látjuk, ha új szakmai csoportok jönnek létre (rendszerint témánként egy csoport). Van viszont néhány kritériuma a szakmai csoporttá válásnak (ezeket megtalálod a TEJO Szabályzatában):

  1. összefogja az adott téma iránt érdeklődő eszperantóul beszélő fiatalokat;
  2. egyetért a TEJO céljaival;
  3. önálló szervezet vagy az UEA országos tagozatához tartozik;
  4. rendszerszerűen szervezett;
  5.  minden fiatal irányába nyitott, nemzetiségre, nemre, vallási, politikai, szexuális, társadalmi vagy nyelvi hovatartozásra való tekintet nélkül;
  6. a tagság önkéntes és
  7. demokratikus a vezetése.

Nemzetközi Biciklista Eszperantó-Mozgalom

A Nemzetközi Biciklista Eszperantó-Mozgalom olyan eszperantisták csoporja, akik kicsivel gyakrabban és komolyabban kerékpároznak az átlagosnál. A BEMI céljai közé tartozik, hogy legalább évente egy nemzetközi biciklis karavánt szervezzenek valamelyik rendezvényre, de emellett kapcsolódási pontként szolgál azok között a bicikliző eszperantisták között is, akik szívesebben utaznak egyedül. Amennyiben ez lehetséges, a BEMI-tagok évente kétszer tartanak hivatalos megbeszélést: nyáron az IJK-n (Nemzetközi Ifjúsági Kongresszus) és télen a JES-en (Ifjúsági Eszperantó-Hét). Ezeken az összejöveteleken tervezik meg a következő karavánt, azaz közös utazást is.

EUROKKA (Esperanto-Universala-Rok-Organizo, Kolektiva Komunik-Asocio)

Az EUROKKA (Esperanto-Universala-Rok-Organizo, Kolektiva Komunik-Asocio) egy rockzenei szövetség, a TEJO tematikus csoportja. Az EUROKKA tevékenységi körébe tartozik népszerűsíteni az eszperantó zenei kultúrát, azaz az eszperantó nyelven éneklő művészeket és zenekarokat mind az eszperantómozgalmon belül, mind azon kívül.

Egyik projektjük, melyen az E@I-vel és a TEJO-val közösen dolgoznak az Artista Datenbazo, azaz a Művészek Adatbázisa, egy olyan internetes adatbázis, mely összegyűjti az eszperantista művészekről megtalálható információkat. Ezen kívül a kulturális rendezvények szervezéséhez is igyekszik segítséget nyújtani elektronikus kézkönyvként.

  • Az EUROKKA hivatalos weboldala

Fot. kapa sonic3738, ĉefa Ivo Miesen, CC-BY-SA