Odborné sekcie spoločne s regionálnymi sekciami hrajú dôležitú rolu v práci TEJO. Vo výbore TEJO sedia zástupcovia všetkých odborných sekcií a spolurozhodujú o všeobecnej činnosti TEJO. TEJO má v súčasnosti 2 odborné sekcie

  • Medzinárodné esperantské cyklistické hnutie (Biciklista Esperanto-Movado Internacia)
  • EUROKKA (Esperanto-Universala-Rok-Organizo, Kolektiva Komunik-Asocio)

Vždy sa tešíme novej odbornej sekcii(obvykle jedna pre každý obor). Existuje niekoľko kritérií pre to, aby sa organizácia stala odbornou sekciou TEJO (nájdeš ich taktiež v Predpisoch TEJO, kapitola 2 – Stanovy, článok 9 – Odborné sekcie):

  1. Spája mládežníkov hovoriacich esperantom z celého sveta, ktorý sa zaujímajú o určitý obor
  2. Sympatizuje s cieľmi TEJO
  3. Je buď samostatnou organizáciou alebo časť odbornej organizácie pridruženej k UEA
  4. Je riadne vedená
  5. Je široko otvorená mládeži, vez vylúčenia kvôli národnosti, rase, pohlaviu, sexuálnej orientácií, hendikepu, náboženstvu, politickému presvedčeniu, spoločenskému pôvodu alebo jazyku
  6. Členstvo v tejto organizácií je dobrovoľné
  7. Je demokraticky riadená

Medzinárodné esperantské cyklistické hnutie

Medzinárodné esperantské cyklistické hnutie (Biciklista Esperanto-Movado Internacia, BEMI) je skupina esperantistov, ktorý jazdia na bicykli trochu častejšie a vážnejšie ako priemerný internacionalista. BEMI skúša organizovať aspoň jednu medzinárodnú cyklistickú karavánu ročne, ale tiež uľahčuje kontakt pre tých esperantských cyklistov, ktorí uprednostňujú cestovať sami. Členovia BEMI sa schádzajú, ak je to možné, dvakrát ročne, v lete počas Svetového kongresu esperantskej mládeže  v zime počas silvestrovského stretnutia JES (Junulara E-Semajno). Počas týchto schôdzí sa plánujú budúce karavány.

EUROKKA (Esperanto-Universala-Rok-Organizo, Kolektiva Komunik-Asocio)

EUROKKA (Esperanto-Universala-Rok-Organizo, Kolektiva Komunik-Asocio) je esperantská organizácia rockovej hudby a odborná sekcia TEJO. Oblasť činnosti organizácie EUROKKA je celosvetová s cieľom rozvíjať a rozširovať v esperantskom hnutí i mimo neho esperantskú hudobnú kultúru, hudobné skupiny a umelcov, ktorí spievajú v Esperante.

Jedným z projektov organizácie v spolupráci s organizáciou E@I a TEJO je Artista Datenbazo, online databáza zbierajúca informácie o esperantských umelcoch a organizátoroch. Tiež sa snaží byť online príručkou pre organizovanie kultúrnych akcií.

Jedním z projektů organizace ve spolupráci s organizací E@I a TEJO je Artista Datenbazo, online databáze sbírající informace o esperantských umělcích a organizátorech. Také se snaží být online příručkou pro organizování kulturních akcí.

  • Oficiálny web organizácie EUROKKA

 

Nová odborná sekcia?

Už ste premýšľali o tom, aké dobré by bolo zviditeľniť váš obor a nájsť tak viac kolegov? Vďaka práci Pawła Fischer-Kotowského a vedenia TEJO bola vytvorená táto malá príručka pre vytvorenie predpisov novej organizácie: Vzorové predpisy odbornej sekcie TEJO. Ak máš nápad, otázku o odborných sekciách, alebo ako ju vytvoriť, napíš na sfa@tejo.org!