Odborné sekce společně s regionálními sekcemi hrají důležitou roli v práci TEJO. Ve výboru TEJO sedí zástupci všech odborných sekcí a spolurozhodují o obecné činnosti TEJO. TEJO má v současnosti 2 odborné sekce

Vždycky se těšíme na nové odborné sekce (obvykle jedna pro každý obor). Existuje několik kriterií pro to, aby se organizace stala odbornou sekcí TEJO (najdeš je také v Předpisech TEJO, kapitola 2 – Stanovy, článek 9 – Odborné sekce):

  1. spojuje mladé mluvčí esperanta z celého světa, kteří se zajímají o určitý obor;
  2. sympatizuje s cíli TEJO;
  3. je buď samostatnou organizací nebo část odborné organizace přidružené k UEA;
  4. je řádně vedena;
  5. je široce otevřena mládeži, bez vyloučení kvůli národnosti, rase, pohlaví, sexuální orientaci, hendikepu, náboženství, politickému přesvědčení, společenskému původu nebo jazyku;
  6. členství v této organizaci je dobrovolné; a
  7. je demokraticky řízena.

Mezinárodní esperantské cyklistické hnutí

Mezinárodní esperantské cyklistické hnutí (Biciklista Esperanto-Movado Internacia, BEMI) je skupina esperantistů, kteří jezdí na kole trochu častěji a vážněji než průměrný internacionalista. BEMI zkouší organizovat alespoň jednu mezinárodní cyklistickou karavanu ročně, ale také usnadňuje kontakt pro ty esperantské cyklisty, kteří upřednostňují cestovat sami. Členové BEMI se scházejí, pokud možno, dvakrát ročně: v létě během Světového kongresu esperantské mládeže a v zimě během silvestrovského setkání JES (Junulara E-Semajno). Během těchto schůzí se plánují příští karavany.

EUROKKA (Esperanto-Universala-Rok-Organizo, Kolektiva Komunik-Asocio)

EUROKKA (Esperanto-Universala-Rok-Organizo, Kolektiva Komunik-Asocio) je esperantská organizace rockové hudby a odborná sekce TEJO. Oblast činnosti organizace EUROKKA je celosvětová s cílem rozvíjet a rozšiřovat v esperantském hnutí a i mimo něj esperantskou hudební kulturu, hudební skupiny a umělce kteří zpívají v esperantu.

Jedním z projektů organizace ve spolupráci s organizací E@I a TEJO je Artista Datenbazo, online databáze sbírající informace o esperantských umělcích a organizátorech. Také se snaží být online příručkou pro organizování kulturních akcí.

  • Oficiální web organizace EUROKKA

Nová odborná sekce?

Už jste přemýšleli o tom, jak dobré by bylo zviditelnit váš obor a najít tak více kolegů? Díky práci Pawła Fischer-Kotowského a vedení TEJO, byla vytvořena tato malá příručka pro vytvoření předpisů nové organizace: Vzorové předpisy odborné sekce TEJO.

Pokud máš nápad, otázku o odborných sekcích, nebo jak je vytvořit, napiš na sfa@tejo.org!

Hlavičkové foto sonic3738, hlavní foto Ivo Miesen, CC-BY-SA