Home > (Esperanto) Kio estas TEJO? > (Esperanto) Strukturo > Országos tagszervezetek

Az országos tagszervezetek fontos szerepet játszanak a TEJO munkájában. A TEJO Bizottságában az országos tagszervezetek küldöttei ülnek, így ők döntenek a TEJO általános tevékenységéről.

Mindig nagy örömünkre szolgál, ha új országos tagszervezetek alakulnak (egy országot rendszerint egy tagszervezet képvisel a TEJO-ban.) Az országos tagszervezetté válásnak van néhány kritériuma. (Ezeket megtalálod a TEJO Szabályzatában.)

  1. összefogja az adott ország eszperantóul beszélő fiataljait;
  2. egyetért a TEJO céljaival;
  3. önálló szervezet vagy az UEA országos tagozatához tartozik;
  4. rendszerszerűen szervezett;
  5.  minden fiatal irányába nyitott, nemzetiségre, nemre, vallási, politikai, szexuális, társadalmi vagy nyelvi hovatartozásra való tekintet nélkül;
  6. a tagság önkéntes és
  7. demokratikus a vezetése

Ha új országos szekció alapításába szeretnél fogni, vagy újonnan kerültál egy tagszervezet vezetőségébe, olvasd el a vezetőség feladatairól szóló tájékoztatónkat!

Ország Tagszervezet neve (rövidítés) Aktivitás
Argentína Juna Esperantistaro Argentina (JEA)
Ausztria Aŭstria Esperanto Junularo (AEJ)
Brazília Brazila Esperantista Junulara Organizo (BEJO)
Nagy-Britannia Junularo Esperantista Brita (JEB)
Bulgária Bulgara Esperanto-Junularo (BEJ)
Burundi Junulara Esperantista Burunda Organizo (JEBUO)
Csehország Ĉeĥa Esperanto-Junularo (ĈEJ)
Kína Ĉina Junulara Esperanto-Asocio (ĈJEA)
Dánia Dana Esperanta Junulara Organizo (DEJO)
Finnország Finnlanda Esperantista Junulara Organizo (FEJO)
Franciaország Junulara Esperantista Franca Organizo (JEFO)
Németország Germana Esperanto-Junularo (GEJ)
Görögország Junulara Sekcio de HEA
Haiti Haita Esperanto Junulara Asocio
Spanyolország Hispana Esperantista Junulara Societo (HEJS)
– Katalónia Kataluna Esperanto-Junularo (KEJ)
Magyarország Hungara Esperanto-Junularo (HEJ)
Irán Irana Esperantista Junulara Organizo (IREJO)
Israel Junulara Esperanto-Ligo en Israelo (JELI)
Olaszország Itala Esperantista Junularo (IEJ)
Japán Japana Esperanto-Junularo (JEJ)
Kanada Junularo Esperantista Kanada (JEK)
Kongó (Dem. Közt.) Demokratia Kongolanda E-ista Junulara Organizo
Korea Közt. Korea Esperanto-Junularo (KEJ)
Horvátország Kroatia Esperanto-Junulara Asocio (KEJA)
Kuba Junulara sekcio de KEA (JSK)
Litovánia Litova Esperantista Junulara Ligo (LEJL)
Madagaszkár Junulara Esperantista Organizo de Madagaskaro (JEOM)
Mexikó Meksika Esperanto-Junularo (MEJ)
Hollandia Nederlanda Esperanto-Junularo (NEJ)
Nepál Nepala Esperanto-Junulara Organizo (NEJO)
Norvégia Norvega Junularo Esperantista (NJE)
Lengyelország Pola Esperanto-Junularo (PEJ)
Portugália Portugala Esperanto-Junularo (PEJ)
Románia Rumana Esperantista Junulara Asocio (RumEJA)
Oroszország Rusia Esperantista Junulara Movado (REJM)
Szerbia Serbia Esperanto-Junulara Organizo (SerbEJO)
Szlovákia Slovakia Esperanta Junularo (SKEJ)
Svédország Sveda Esperantista Junulara Unuiĝo (SEJU)
Togo Junulara Organizo de Togolandaj Esperantistoj (JOTE)
Ukrajan Ukrainio Ligo Esperantista Junulara (ULEJ)
USA Usona Esperantista Junularo (USEJ)
Vietnam Vjetnama Esperanto-Junularo (VEJO)

Mennyire aktív egy országos szekció?

Az országos tagszervezeteket aktivitásuk szerint hat kategóriába soroljuk: új, alvó, aggasztó, ébredező, aktív, nagyon aktív. Új szekciónak neezzük azokat, amelyek a közelmúltban alakultak, és ezért például nincs még kidolgozott alapszabályuk. A többi kategóriába az alábbi táblázatban szereplő kritériumok alapján soroljuk be a szekciókat. Minden tagszervezet abba a kategóriába tartozik, amelynek minden feltételét teljesíti.

A+: aktivega, A: aktiva, V: vekiĝanta, Z: zorgiga, D: dormanta A+ A V Z D
Legalább évente egyszer tart közgyűlést. igen igen ½ ½
Rendszeresen választ új vezetőséget. igen igen nem, de van neki nem, de van neki
Van rendszere a tagok nyilvántartására. igen igen
A taglétszám nő (vagy évente kevesebb, mint 15%-kal csökken) több mint -15%
Pénzügyi mérlege pozitív. igen igen
Minden évben készít pénzügyi beszámolót. igen igen
Tagjait bejelenti a TEJO-nél, és fizeti utánuk a tagdíjat. igen igen
Megjelenik közösségi oldalakon legalább havonta egyszer frissülő tartalommal. igen igen igen
Van minimum 2 nyelven elérhető és legalább havonta egyszer frissített honlapja. igen ½
Van legalább havonta egyszer kiküldött belső hírlevele. igen ½
Van legalább egy reklámtárgya (póló, bögre, toll, kitűző stb.) igen
Együttműködik legalább egy külföldi tagszervezettel. igen igen
Legalább évente x alkalommal van belső találkozója. 4 1
Van legalább évente egy nemzetközi rendezvénye. igen
Kapcsolatban áll a kisebb helyi csoportokkal. igen
Van A-típusú képviselője, aki legalább évente x alkalommal ír a TEJO körlevelébe. 9 6 6 2
A pénzügyes tagja a TEJO pénzügyi levelezőlistájának. igen igen igen
Minden évben kitölti a KODEJO-t. igen igen igen
Együttműködik valamilyen nem eszperantista szervezettel. igen
Tagja az országa ifjúsági tanácsának, ha van ilyen. igen
Igényel támogatást vagy keres külső anyagi forrásokat. igen
A+: aktivega, A: aktiva, V: vekiĝanta, Z: zorgiga, D: dormanta A+ A V Z D

Fot. kapa Ludovico Cera, ĉefa Łukasz Żebrowski per AMCHARTS