Home > (Esperanto) Kio estas TEJO? > (Esperanto) Strukturo > Országos tagszervezetek

Az országos tagszervezetek fontos szerepet játszanak a TEJO munkájában. A TEJO Bizottságában az országos tagszervezetek küldöttei ülnek, így ők döntenek a TEJO általános tevékenységéről.

Mindig nagy örömünkre szolgál, ha új országos tagszervezetek alakulnak (egy országot rendszerint egy tagszervezet képvisel a TEJO-ban.) Az országos tagszervezetté válásnak van néhány kritériuma. (Ezeket megtalálod a TEJO Szabályzatában.)

  1. összefogja az adott ország eszperantóul beszélő fiataljait;
  2. egyetért a TEJO céljaival;
  3. önálló szervezet vagy az UEA országos tagozatához tartozik;
  4. rendszerszerűen szervezett;
  5.  minden fiatal irányába nyitott, nemzetiségre, nemre, vallási, politikai, szexuális, társadalmi vagy nyelvi hovatartozásra való tekintet nélkül;
  6. a tagság önkéntes és
  7. demokratikus a vezetése

Ha új országos szekció alapításába szeretnél fogni, vagy újonnan kerültál egy tagszervezet vezetőségébe, olvasd el a vezetőség feladatairól szóló tájékoztatónkat!

Ország Tagszervezet neve (rövidítés) Aktivitás
Argentína Juna Esperantistaro Argentina (JEA)  
Ausztria Aŭstria Esperanto Junularo (AEJ)  
Brazília Brazila Esperantista Junulara Organizo (BEJO)  
Nagy-Britannia Junularo Esperantista Brita (JEB)  
Bulgária Bulgara Esperanto-Junularo (BEJ)  
Burundi Junulara Esperantista Burunda Organizo (JEBUO)  
Csehország Ĉeĥa Esperanto-Junularo (ĈEJ)  
Kína Ĉina Junulara Esperanto-Asocio (ĈJEA)  
Dánia Dana Esperanta Junulara Organizo (DEJO)  
Finnország Finnlanda Esperantista Junulara Organizo (FEJO)  
Franciaország Junulara Esperantista Franca Organizo (JEFO)  
Németország Germana Esperanto-Junularo (GEJ)  
Görögország Junulara Sekcio de HEA  
Haiti Haita Esperanto Junulara Asocio  
Spanyolország Hispana Esperantista Junulara Societo (HEJS)  
– Katalónia Kataluna Esperanto-Junularo (KEJ)  
Magyarország Hungara Esperanto-Junularo (HEJ)  
Irán Irana Esperantista Junulara Organizo (IREJO)  
Israel Junulara Esperanto-Ligo en Israelo (JELI)  
Olaszország Itala Esperantista Junularo (IEJ)  
Japán Japana Esperanto-Junularo (JEJ)  
Kanada Junularo Esperantista Kanada (JEK)  
Kongó (Dem. Közt.) Demokratia Kongolanda E-ista Junulara Organizo  
Korea Közt. Korea Esperanto-Junularo (KEJ)  
Horvátország Kroatia Esperanto-Junulara Asocio (KEJA)  
Kuba Junulara sekcio de KEA (JSK)  
Litovánia Litova Esperantista Junulara Ligo (LEJL)  
Madagaszkár Junulara Esperantista Organizo de Madagaskaro (JEOM)  
Mexikó Meksika Esperanto-Junularo (MEJ)  
Hollandia Nederlanda Esperanto-Junularo (NEJ)  
Nepál Nepala Esperanto-Junulara Organizo (NEJO)  
Norvégia Norvega Junularo Esperantista (NJE)  
Lengyelország Pola Esperanto-Junularo (PEJ)  
Portugália Portugala Esperanto-Junularo (PEJ)  
Románia Rumana Esperantista Junulara Asocio (RumEJA)  
Oroszország Rusia Esperantista Junulara Movado (REJM)  
Szerbia Serbia Esperanto-Junulara Organizo (SerbEJO)  
Szlovákia Slovakia Esperanta Junularo (SKEJ)  
Svédország Sveda Esperantista Junulara Unuiĝo (SEJU)  
Togo Junulara Organizo de Togolandaj Esperantistoj (JOTE)  
Ukrajan Ukrainio Ligo Esperantista Junulara (ULEJ)  
USA Usona Esperantista Junularo (USEJ)  
Vietnam Vjetnama Esperanto-Junularo (VEJO)  

Fot. kapa Ludovico Cera, ĉefa Łukasz Żebrowski per AMCHARTS