Home > Ce este TEJO? > (Esperanto) Strukturo > Filiale Naționale

Filialele Naționale joacă un rol foarte important pentru TEJO. În comitatul TEJO avem membrii ai filialelor locale care decid asupra activităților organizației noastre.

Ne bucurăm mereu să avem o filială nouă (de obicei una pe țară). Există anumite criterii pentru a deveni Filială Națională (pe care le găsești și în regulamentul TEJO, capitolul 2 – Statuto, articolul 8 – Landaj sekcioj):

  1. Trebuie să unească tineri esperantiști din țara respectivă;
  2. Trebuie să susțină idealurile TEJO;
  3. Poate fi partea separată sau integrată a asociației naționale asociate UEA;
  4. Tebuie să respecte legile țării respective;
  5. Trebuie să fie deschisă publicului larg fără a diferenția pe bază de naționalitate, gen, orientare sexuală, dizabilități, religie, afiliere politică sau limbă;
  6. Nu are voie să oblice în niciun fel tinerii să se înscrie; kaj
  7. Trebuie să fie condusă democratic.

Dacă vrei să pui bazele unei noi filiale naționale citește aici care sunt responsabilitățile conducerii unei filiale naționale TEJO (disponibil numai în esperanto).

Lando Landa Sekcio (mallongigo) Aktiveco
Argentino Juna Esperantistaro Argentina (JEA)  
Aŭstrio Aŭstria Esperanto Junularo (AEJ)  
Brazilo Brazila Esperantista Junulara Organizo (BEJO)  
Britio Junularo Esperantista Brita (JEB)  
Bulgario Bulgara Esperanto-Junularo (BEJ)  
Burundo Junulara Esperantista Burunda Organizo (JEBUO)  
Ĉeĥio Ĉeĥa Esperanto-Junularo (ĈEJ)  
Ĉinio Ĉina Junulara Esperanto-Asocio (ĈJEA)  
Danio Dana Esperanta Junulara Organizo (DEJO)  
Finnlando Finnlanda Esperantista Junulara Organizo (FEJO)  
Francio Junulara Esperantista Franca Organizo (JEFO)  
Germanio Germana Esperanto-Junularo (GEJ)  
Grekio Junulara Sekcio de HEA  
Haitio Haita Esperanto Junulara Asocio  
Hispanio Hispana Esperantista Junulara Societo (HEJS)  
– Katalunio Kataluna Esperanto-Junularo (KEJ)  
Hungario Hungara Esperanto-Junularo (HEJ)  
Irano Irana Esperantista Junulara Organizo (IREJO)  
Israelo Junulara Esperanto-Ligo en Israelo (JELI)  
Italio Itala Esperantista Junularo (IEJ)  
Japanio Japana Esperanto-Junularo (JEJ)  
Kanado Junularo Esperantista Kanada (JEK)  
Kongo (Dem. Resp.) Demokratia Kongolanda E-ista Junulara Organizo  
Korea Resp. Korea Esperanto-Junularo (KEJ)  
Kroatio Kroatia Esperanto-Junulara Asocio (KEJA)  
Kubo Junulara sekcio de KEA (JSK)  
Litovio Litova Esperantista Junulara Ligo (LEJL)  
Madagaskaro Junulara Esperantista Organizo de Madagaskaro (JEOM)  
Meksiko Meksika Esperanto-Junularo (MEJ)  
Nederlando Nederlanda Esperanto-Junularo (NEJ)  
Nepalo Nepala Esperanto-Junulara Organizo (NEJO)  
Norvegio Norvega Junularo Esperantista (NJE)  
Pollando Pola Esperanto-Junularo (PEJ)  
Portugalio Portugala Esperanto-Junularo (PEJ)  
Rumanio Rumana Esperantista Junulara Asocio (RumEJA)  
Rusio Rusia Esperantista Junulara Movado (REJM)  
Serbio Serbia Esperanto-Junulara Organizo (SerbEJO)  
Slovakio Slovakia Esperanta Junularo (SKEJ)  
Svedio Sveda Esperantista Junulara Unuiĝo (SEJU)  
Togolando Junulara Organizo de Togolandaj Esperantistoj (JOTE)  
Ukrainio Ukrainio Ligo Esperantista Junulara (ULEJ)  
Usono Usona Esperantista Junularo (USEJ)  
Vjetnamio Vjetnama Esperanto-Junularo (VEJO)  

Fot. kapa Ludovico Cera, ĉefa Łukasz Żebrowski per AMCHARTS