Home > (Esperanto) Kio estas TEJO? > Cơ cấu tổ chức > Các tổ chức quốc gia

Các tổ chức quốc gia đóng vai trò quan trọng trong TEJO. Ở Ban chấp hành TEJO có các ủy viên từ các tổ chức quốc gia và cùng quyết định về phong trào chung của TEJO.

Chúng tôi luôn hoan nghênh các tổ chức quốc gia mới ( thông thường mỗi đất nước có một tổ chức quốc gia). Có một vài chỉ tiêu để trở thành LS (tổ chức quốc gia). (Bạn có thể tìm đọc ở Quy định của TEJO, chương 2 – Quy định, mục 8 – Tổ chức quốc gia):

   1. Vận động người dùng Quốc tế ngữ mới
   2. Ủng hộ sứ mệnh của TEJO
   3. Vừa là tổ chức độc lập vừa là một phần của tổ chức quốc gia đăng kí với UEA
   4. Được tổ chức quy củ
   5. Luôn hoan nghênh các thanh niên, không giới hạn về quốc tịch, chủng tộc, giới tính, xu hướng giới tính, dù khuyết tật hay lành lặn, tôn giáo, chính trị, nguồn gốc xã hội hay ngôn ngữ
   6. Không bắt buộc phải đăng kí thành viên
   7. Luôn dân chủ

Nếu bạn đang tạo dựng một tổ chức quốc gia, hoặc mới gia nhập Ban lãnh đạo của tổ chức quốc gia, mời đọc Phân công và nhiệm vụ cho Ban lãnh đạo Tổ chức quốc gia.

Đất nước Tổ chức quốc gia (tên viết tắt) Hoạt động
Argentina Hội thanh niên Quốc tế ngữ Argentina (JEA)  
Áo Hội thanh niên Quốc tế ngữ Áo (AEJ)  
Brasil Hội thanh niên Quốc tế ngữ Brasil (BEJO)  
Anh Hội thanh niên Quốc tế ngữ Anh quốc (JEB)  
Bulgary Hội thanh niên Quốc tế ngữ Bulgary (BEJ)  
Burundo Hội thanh niên Quốc tế ngữ Burundo (JEBUO)  
Tiệp Khắc Hội thanh niên Quốc tế ngữ Tiệp Khắc (ĈEJ)  
Trung Quốc Hội thanh niên Quốc tế ngữ Trung Quốc (ĈJEA)  
Đan Mạch Hội thanh niên Quốc tế ngữ Đan Mạch (DEJO)  
Phần Lan Hội thanh niên Quốc tế ngữ Phần Lan (FEJO)  
Pháp Hội thanh niên Quốc tế ngữ Pháp (JEFO)  
Đức Hội thanh niên quốc tế ngữ Đức (GEJ)  
Hy Lạp Hội thanh niên Quốc tế ngữ Hy Lạp trực thuộc HEA  
Haiti Hội thanh niên Quốc tế ngữ Haiti  
Tây Ban Nha Hội thanh niên Quốc tế ngữ Tây Ban Nha (HEJS)  
Catalonia Hội thanh niên Quốc tế ngữ Catalonia(KEJ)  
Hungary Hungara Hội thanh niên Quốc tế ngữ Hungary (HEJ)  
Iran Hội thanh niên Quốc tế ngữ Iran (IREJO)  
Israel Hội thanh niên Quốc tế ngữ Israel (JELI)  
Ý Hội thanh niên Quốc tế ngữ Ý (IEJ)  
Nhật Bản Hội thanh niên Quốc  tế ngữ Nhật Bản (JEJ)  
Canada Hội thanh niên Quốc tế ngữ Canada (JEK)  
Công gô Hội thanh niên Quốc tế ngữ Cộng hòa Công gô  
Hàn Quốc Hội thanh niên Quốc tế ngữ Hàn Quốc (KEJ)  
Croatia Hội thanh niên Quốc tế ngữ Croatia (KEJA)  
Cuba Hội thanh niên Quốc tế ngữ Cuba (JSK)  
Lithuania Hội thanh niên Quốc tế ngữ Lithuania (LEJL)  
Madagascar Hội thanh niên Quốc tế ngữ Madagascar (JEOM)  
Mexico Hội thanh niên Quốc tế ngữ Mexico (MEJ)  
Hà Lan Hội thanh niên Quốc tế ngữ Hà Lan (NEJ)  
Nepal Hội thanh niên Quốc tế ngữ Nepal (NEJO)  
Na Uy Hội thanh niên Quốc tế ngữ Na Uy (NJE)  
Ba Lan Hội thanh niên Quốc tế ngữ Ba Lan (PEJ)  
Bồ Đào Nha Hội thanh niên Quốc tế ngữ Bồ Đào Nha (PEJ)  
Rumani Hội thanh niên Quốc tế ngữ Rumani (RumEJA)  
Nga Hội thanh niên Quốc tế ngữ Nga (REJM)  
Serbia Hội thanh niên Quốc tế ngữ Serbia (SerbEJO)  
Slovakia Hội thanh niên Quốc tế ngữ Slovakia (SKEJ)  
Thụy Điển Hội thanh niên Quốc tế ngữ Thụy Điển (SEJU)  
Togo Hội thanh niên Quốc tế ngữ Togo (JOTE)  
Ukraina Hội thanh niên Quốc tế ngữ Ukraina (ULEJ)  
Mỹ Hội thanh niên Quốc tế ngữ Mỹ (USEJ)  
Việt Nam Hội thanh niên Quốc tế ngữ Việt Nam (VEJO)  

Fot. kapa Ludovico Cera, ĉefa Łukasz Żebrowski per AMCHARTS