Home > (Esperanto) Kio estas TEJO? > Štruktúra > Regionálne sekcie

Regionálne sekcie hrajú dôležitú rolu v práci TEJO. Vo výbore TEJO sedia zástupcovia regionálnych sekcií a rozhodujú o všeobecnej činnosti TEJO.

Vždy sa tešíme novej regionálnej sekcií(obvykle jedna sekcia pre jednu krajinu). Existujú niektoré kritéria pre to, aby sa organizácia mohla stať regionálnou sekciou(nájdeš ich tiež v Predpisoch TEJO, kapitola 2 – Stanovy, článok 8 – Regionálne sekcie):

   1. združuje mládežníkov hovoriacich esperantom vo svojej krajine
   2. podporuje ciele TEJO
   3. je buď samostatnou organizáciou alebo časťou regionálnej sekcie pridruženej k UEA
   4. je riadne vedená
   5. je široko otvorená mladým ľuďom, bez vylúčenia kvôli národnosti, rase, pohlaviu, sexuálnej orientácií, handikepu, náboženstvu, politickému presvedčeniu, spoločenskému pôvodu alebo jazyku
   6. členstvo v tejto organizácií je dobrovoľné
   7. je demokraticky riadená

Ak zakladáš novú regionálnu sekciu, alebo ak si práve prišiel do vedenia regionálnej sekcie, prečítaj si o obvyklých úlohách a ich rozdelenie pre vedenie regionálnej sekcie.

Krajina Regionálna sekcia (skratka) Aktivita
Argentína Juna Esperantistaro Argentina (JEA)  
Rakúsko Aŭstria Esperanto-Junularo (AEJ)  
Brazília Brazila Esperantista Junulara Organizo (BEJO)  
Británia Junularo Esperantista Brita (JEB)  
Bulharsko Bulgara Esperanto-Junularo (BEJ)  
Burundi Junulara Esperantista Burunda Organizo (JEBUO)  
Česká republika Ĉeská esperantská mládež (ĈEJ)  
ČLR Ĉina Junulara Esperanto-Asocio (ĈJEA)  
Dánsko Dana Esperanta Junulara Organizo (DEJO)  
Fínsko Finnlanda Esperantista Junulara Organizo (FEJO)  
Francúzsko Junulara Esperantista Franca Organizo (JEFO)  
Nemecko Německá esprantská mládež (GEJ)  
Grécko Junulara Sekcio de HEA  
Haiti Haita Esperanto Junulara Asocio  
Španielsko Hispana Esperantista Junulara Societo (HEJS)  
– Katalánsko Kataluna Esperanto-Junularo (KEJ)  
Maďarsko Hungara Esperanto-Junularo (HEJ)  
Irán Irana Esperantista Junulara Organizo (IREJO)  
Izrael Junulara Esperanto-Ligo en Israelo (JELI)  
Taliansko Itala Esperantista Junularo (IEJ)  
Japonsko Japana Esperanto-Junularo (JEJ)  
Kanada Junularo Esperantista Kanada (JEK)  
Kongo (Dem. rep.) Demokratia Kongolanda E-ista Junulara Organizo  
Kórejská rep. Korea Esperanto-Junularo (KEJ)  
Chorvátsko Kroatia Esperanto-Junulara Asocio (KEJA)  
Kuba Junulara sekcio de KEA (JSK)  
Litva Litova Esperantista Junulara Ligo (LEJL)  
Madagaskar Junulara Esperantista Organizo de Madagaskaro (JEOM)  
Mexiko Meksika Esperanto-Junularo (MEJ)  
Holandsko Nederlanda Esperanto-Junularo (NEJ)  
Nepál Nepala Esperanto-Junulara Organizo (NEJO)  
Nórsko Norvega Junularo Esperantista (NJE)  
Poľsko Polská esperantská mládež (PEJ)  
Portugalsko Portugala Esperanto-Junularo (PEJ)  
Rumunsko Rumana Esperantista Junulara Asocio (RumEJA)  
Rusko Rusia Esperantista Junulara Movado (REJM)  
Srbsko Serbia Esperanto-Junulara Organizo (SerbEJO)  
Slovensko Slovenská esperantská mládež (SKEJ)  
Švédsko Sveda Esperantista Junulara Unuiĝo (SEJU)  
Togo Junulara Organizo de Togolandaj Esperantistoj (JOTE)  
Ukrajina Ukrainio Ligo Esperantista Junulara (ULEJ)  
USA Usona Esperantista Junularo (USEJ)  
Vietnam Vjetnama Esperanto-Junularo (VEJO)