Home > (Esperanto) Kio estas TEJO? > Struktura > Regionální sekce

Regionální sekce hrají důležitou roli v práci TEJO. Ve výboru TEJO sedí zástupci regionálních sekcí a rozhodují o obecné činnosti TEJO.

Vždycky se těšíme na nové regionální sekce (obvykle jedna sekce pro jednu zemi). Existují některá kritéria pro to, aby se organizace mohla stát regionální sekcí (najdeš je také v Předpisech TEJO, kapitola 2 – Stanovy, článek 8 – Regionální sekce):

   1. sdružuje mladé mluvčí esperanta ve své zemi;
   2. podporuje cíle TEJO;
   3. je buď samostatnou organizací nebo částí regionální sekce přidružené k UEA;
   4. je řádně vedena;
   5. je široce otevřena mladým lidem, bez vyloučení kvůli národnosti, rase, pohlaví, sexuální orientaci, handikepu, náboženství, politickému přesvědčení, společenskému původu nebo jazyku;
   6. členství v této organizace je dobrovolná; a
   7. je demokraticky řízena.

Pokud zakládáš novou regionální sekci, nebo pokud jsi nově přišel do vedení regionální sekce, přečti si o obvyklých úkolech a jejich rozdělení pro vedení regionální sekce.

Země Regionální sekce (zkratka) Aktivita
Argentina Juna Esperantistaro Argentina (JEA)  
Rakousko Aŭstria Esperanto-Junularo (AEJ)  
Brazílie Brazila Esperantista Junulara Organizo (BEJO)  
Británie Junularo Esperantista Brita (JEB)  
Bulharsko Bulgara Esperanto-Junularo (BEJ)  
Burundi Junulara Esperantista Burunda Organizo (JEBUO)  
Česká republika Ĉeská esperantská mládež (ĈEJ)  
ČLR Ĉina Junulara Esperanto-Asocio (ĈJEA)  
Dánsko Dana Esperanta Junulara Organizo (DEJO)  
Finsko Finnlanda Esperantista Junulara Organizo (FEJO)  
Francie Junulara Esperantista Franca Organizo (JEFO)  
Německo Německá esprantská mládež (GEJ)  
Řecko Junulara Sekcio de HEA  
Haiti Haita Esperanto Junulara Asocio  
Španělsko Hispana Esperantista Junulara Societo (HEJS)  
– Katalánsko Kataluna Esperanto-Junularo (KEJ)  
Maďarsko Hungara Esperanto-Junularo (HEJ)  
Irán Irana Esperantista Junulara Organizo (IREJO)  
Izrael Junulara Esperanto-Ligo en Israelo (JELI)  
Itálie Itala Esperantista Junularo (IEJ)  
Japonsko Japana Esperanto-Junularo (JEJ)  
Kanada Junularo Esperantista Kanada (JEK)  
Kongo (Dem. rep.) Demokratia Kongolanda E-ista Junulara Organizo  
Korejská rep. Korea Esperanto-Junularo (KEJ)  
Chorvatsko Kroatia Esperanto-Junulara Asocio (KEJA)  
Kuba Junulara sekcio de KEA (JSK)  
Litva Litova Esperantista Junulara Ligo (LEJL)  
Madagaskar Junulara Esperantista Organizo de Madagaskaro (JEOM)  
Mexiko Meksika Esperanto-Junularo (MEJ)  
Nizozemsko Nederlanda Esperanto-Junularo (NEJ)  
Nepál Nepala Esperanto-Junulara Organizo (NEJO)  
Norsko Norvega Junularo Esperantista (NJE)  
Polsko Polská esperantská mládež (PEJ)  
Portugalsko Portugala Esperanto-Junularo (PEJ)  
Rumunsko Rumana Esperantista Junulara Asocio (RumEJA)  
Rusko Rusia Esperantista Junulara Movado (REJM)  
Srbsko Serbia Esperanto-Junulara Organizo (SerbEJO)  
Slovensko Slovenská esperantská mládež (SKEJ)  
Švédsko Sveda Esperantista Junulara Unuiĝo (SEJU)  
Togo Junulara Organizo de Togolandaj Esperantistoj (JOTE)  
Ukrajina Ukrainio Ligo Esperantista Junulara (ULEJ)  
USA Usona Esperantista Junularo (USEJ)  
Vietnam Vjetnama Esperanto-Junularo (VEJO)  

Hlavičkové foto Ludovico Cera, hlavní foto Łukasz Żebrowski s použitím AMCHARTS