Home > (Esperanto) Kio estas TEJO? > Struktura > Regionální sekce

Regionální sekce hrají důležitou roli v práci TEJO. Ve výboru TEJO sedí zástupci regionálních sekcí a rozhodují o obecné činnosti TEJO.

Vždycky se těšíme na nové regionální sekce (obvykle jedna sekce pro jednu zemi). Existují některá kritéria pro to, aby se organizace mohla stát regionální sekcí (najdeš je také v Předpisech TEJO, kapitola 2 – Stanovy, článek 8 – Regionální sekce):

   1. sdružuje mladé mluvčí esperanta ve své zemi;
   2. podporuje cíle TEJO;
   3. je buď samostatnou organizací nebo částí regionální sekce přidružené k UEA;
   4. je řádně vedena;
   5. je široce otevřena mladým lidem, bez vyloučení kvůli národnosti, rase, pohlaví, sexuální orientaci, handikepu, náboženství, politickému přesvědčení, společenskému původu nebo jazyku;
   6. členství v této organizace je dobrovolná; a
   7. je demokraticky řízena.

Pokud zakládáš novou regionální sekci, nebo pokud jsi nově přišel do vedení regionální sekce, přečti si o obvyklých úkolech a jejich rozdělení pro vedení regionální sekce.

Země Regionální sekce (zkratka) Aktivita
Argentina Juna Esperantistaro Argentina (JEA)
Rakousko Aŭstria Esperanto-Junularo (AEJ)
Brazílie Brazila Esperantista Junulara Organizo (BEJO)
Británie Junularo Esperantista Brita (JEB)
Bulharsko Bulgara Esperanto-Junularo (BEJ)
Burundi Junulara Esperantista Burunda Organizo (JEBUO)
Česká republika Ĉeská esperantská mládež (ĈEJ)
ČLR Ĉina Junulara Esperanto-Asocio (ĈJEA)
Dánsko Dana Esperanta Junulara Organizo (DEJO)
Finsko Finnlanda Esperantista Junulara Organizo (FEJO)
Francie Junulara Esperantista Franca Organizo (JEFO)
Německo Německá esprantská mládež (GEJ)
Řecko Junulara Sekcio de HEA
Haiti Haita Esperanto Junulara Asocio
Španělsko Hispana Esperantista Junulara Societo (HEJS)
– Katalánsko Kataluna Esperanto-Junularo (KEJ)
Maďarsko Hungara Esperanto-Junularo (HEJ)
Irán Irana Esperantista Junulara Organizo (IREJO)
Izrael Junulara Esperanto-Ligo en Israelo (JELI)
Itálie Itala Esperantista Junularo (IEJ)
Japonsko Japana Esperanto-Junularo (JEJ)
Kanada Junularo Esperantista Kanada (JEK)
Kongo (Dem. rep.) Demokratia Kongolanda E-ista Junulara Organizo
Korejská rep. Korea Esperanto-Junularo (KEJ)
Chorvatsko Kroatia Esperanto-Junulara Asocio (KEJA)
Kuba Junulara sekcio de KEA (JSK)
Litva Litova Esperantista Junulara Ligo (LEJL)
Madagaskar Junulara Esperantista Organizo de Madagaskaro (JEOM)
Mexiko Meksika Esperanto-Junularo (MEJ)
Nizozemsko Nederlanda Esperanto-Junularo (NEJ)
Nepál Nepala Esperanto-Junulara Organizo (NEJO)
Norsko Norvega Junularo Esperantista (NJE)
Polsko Polská esperantská mládež (PEJ)
Portugalsko Portugala Esperanto-Junularo (PEJ)
Rumunsko Rumana Esperantista Junulara Asocio (RumEJA)
Rusko Rusia Esperantista Junulara Movado (REJM)
Srbsko Serbia Esperanto-Junulara Organizo (SerbEJO)
Slovensko Slovenská esperantská mládež (SKEJ)
Švédsko Sveda Esperantista Junulara Unuiĝo (SEJU)
Togo Junulara Organizo de Togolandaj Esperantistoj (JOTE)
Ukrajina Ukrainio Ligo Esperantista Junulara (ULEJ)
USA Usona Esperantista Junularo (USEJ)
Vietnam Vjetnama Esperanto-Junularo (VEJO)

Jak se hodnotí aktivita?

Regionální sekce jsou rozděleny do šesti kategorií aktivity: nová, spící, varovná, probírající se, aktivní a velmi aktivní. Nová sekce je taková, která je založena a např. ještě nemá dokončené stanovy. Ostatní kategorie jsou rozděleny podle níže uvedených vypočitatelných kritérií. Sekce patří do té kategorie, ze které splňuje všechny požadavky.

A+: velmi aktivní, A: aktivní, V: probírající se, Z: varovná, D: spící A+ A V Z D
Regionální sekce má alespoň jednou ročně členskou schůzi. ano ano ½ ½
Regionální sekce pravidelně volí nové vedení. ano ano ne, ale má vedení ne, ale má vedení
Regionální sekce má uspořádané vedení členů. ano ano
Počet členů regionální sekce stoupá (nebo klesá méně než o 15 % ročně). roste více než -15% roste
Regionální sekce má pozitivní stav financí. ano ano
Regionální sekce každoročně píše finanční zprávu. ano ano
Regionální sekce hlásí svoje členy TEJO a platí za ně příspěvek. ano ano
Regionální sekce má profil na sociálních sítích a alespoň jednou měsíčně ho aktualizuje. ano ano ano
Regionální sekce má web, alespoň dvojjazyčný, alespoň jednou měsíčně aktualizovaný. ano ½
Regionální sekce má vnitřní komunikační buletin, který se vydává alespoň jednou měsíčně. ano ½
Regionální sekce má alespoň jeden propagační předmět  (např. trička, otvíráky, hrníčky). ano
Regionální sekce spolupracuje alespoň s jednou další regionální sekcí. ano ano
Regionální sekce má alespoň x-krát ročně vlastní setkání. 4 1
Regionální sekce má alespoň jednou ročně mezinárodní vícedenní setkání. ano
Regionální sekce má kontakt s místními skupinami. ano
Regionální sekce má člena výboru typu A, který alespoň x-krát ročně přispívá do oběžníku. 9 6 6 2
Pokladník regionální sekce je přihlášen do emailové konference TEJO-kasistoj. ano ano ano
Regionální sekce každoročně plní KODEJO. ano ano ano
Regionální sekce spolupracuje s nějakou neesperantskou organizací. ano
Regionální sekce je členem v mládežnické radě ve své zemi, pokud taková rada existuje. ano
Regionální sekce žádá o dotace nebo hledá externí zdroje financí. ano
A+: velmi aktivní, A: aktivní, V: probírající se, Z: varovná, D: spící A+ A V Z D

Hlavičkové foto Ludovico Cera, hlavní foto Łukasz Żebrowski s použitím AMCHARTS