Home > Aktiviteter > “Kontakto” – vores tidsskrift

Kontakto er et tidsskrift for dem, som interesserer sig for andre lande, folkefærd, kulturer og samfund. Kontakto bliver læst af esperantister i ca. 100 lande, ligeledes kommer bladets medarbejdere fra hele verden.

For især begyndere er en del af teksterne skrevet i et “enkelt” eller endda “meget enkelt” sprog. Kontakto hører med til de Esperanto-blade med de pæneste illustrationer. Den bliver udgivet i samarbejde mellem TEJO og UEA, og der udkommer 6 numre om året. Individuelle medlemmer og sponsorer får bladet automatisk. Alle andre kan abonnere på det via en UEA-kontaktperson eller direkte hos UEA (Forskellige lande har forskellige priser). Det er også muligt at tegne et gruppeabonnement (fra 6 eksemplarer) med 40% rabat!

Facebook · Instagram · Kontakto – hjemmesiden · Kontakto i Vikipedio

Efter at papirudgaven er udkommet, kan TEJO-medlemmer og alle Kontakto-abonnenter hente netudgaven på reta Teko de UEA. Man logger ind med sit brugernavn og sin kode, derefter vælger man TEKO på venstre side, derunder Kontakto.

Medarbejderne

Kontaktos forfattere og medarbejdere kommer fra hele verden. Man kan bidrage med en egen (helst selvskreven) artikel til tidsskriftet. Skribenterne modtager et gratis eksemplar af tidsskriftet.

Kontakto for blinde

Blinde og svagtseende kan få en oplæst udgave gratis. Det kræver, at man sender to 90-minutters kasetter til Rob MOERBEEK, Zwaansmeerstraat 48, NL-1946 AE Beverwijk, Holland, med et “Cécogramme”-frimærke (mand med hvid stok).

Redaktion

Mailadresse: kontakto@tejo.org

  • Redaktør: Karina Oliveira (Brasilien / Finland)
  • Grafik: Thomas Grimaud (Frankrig)
  • Korrekturlæsning: Tatu Lehtilä & Tobiasz Kubisiowski

Udgiver, forvaltning, abonnement og annoncer

UEA: Nieuwe Binnenweg 176, NL-3015 BJ Rotterdam, Holland | Tel.: +31 10 436 10 44 | Fakso: +31 10 436 17 51 | Mailadresse: uea@co.uea.org.