Home > Om TEJO > Sådan er TEJO opbygget.

Det øverste bestemmende organ i TEJO er Komitato (komitéen), som består af komitatanoj A (komitémedlemmer A, udnævnt af alle TEJOs lande- og fagsektioner), komitatanoj B (komitémedlemmer B, valgt af alle individuelle TEJO-medlemmer), komitatanoj C (komitémedlemmer C, valgt af komitémedlemmerne A og B) kaj estraranoj (bestyrelsesmedlemmer). Komitéen fastlægger de overordnede handlingsplaner, vedtager budgettet, beslutter om udelukkelse af Landaj Sekcioj (landssektioner) og Fakaj Sekcioj  (faglige sektioner) og vælger Honorajn Membrojn kaj Prezidantojn (Æresmedlemmer og Ærespræsidenter). Komitémedlemmerne A,B og C vælger derudover bestyrelsen, kontrollerer den og overdrager specifikke opgaver til den. Alle siddende bestyrelsesmedlemmer er automatisk også komitémedlemmer.

Estraro (bestyrelsen) er det øverste udøvende organ i TEJO. Den udfører komitéens beslutninger, fremlægger overfor komitéen sine aktivitets- og finansrapporter samt budgetforslag; den træffer afgørelser om Internacia Junulara Kongreso (den Internationale Ungdomskongres), udnævner redaktørerne for medlemsbladet “Kontakto”, og for “TEJO tutmonde” samt for andre udgivelser, træffer afgørelser om kontrakter med andre organisationer og personer, regulerer det interne samarbejde og sørger generelt for den gnidningsløse gennemførelse af organisationens aktiviteter.

Bestyrelsen er ansvarlig for gennemførelsen af specifikke opgaver, den må udnævne delegerede, som hjælper bestyrelsen og komitéen. Nogle af dem leder  komisionon (en kommission) – en konstant arbejdsgruppe med et af de hovedsagelige aktivitetsfelter som opgave. Kommissionernes arbejde bliver kontrolleret af komitéen, som kan overdrage specifikke opgaver til dem..

Ved siden af de vedtægtsmæssige organer arbejder en fuldtids frivillig,  TEJO-volontulo , i Centra Oficejo (hovedkontoret for UEA {Esperanto-verndensforbundet}) i Rotterdam, Holland. Den frivillige hjælper ved det administrative arbejde og repræsenterer organisationen under kongresserne. Over for eksterne organisationer bliver TEJO repræsenteret af Ĝenerala Direktoro (UEAs gernaralsekretær) som også arbejder på hovedkontoret. Som ungdomssektion af Universala Esperanto-Asocio, har TEJO to repræsentanter (komitémedlmme A for TEJO) i Komitatato de UEA (UEAs komité).

Flere einformationer om TEJOs struktur finder du på Regularo pri TEJO og Reglamentoj de TEJO (især Komitata Reglamento og Reglamento pri la Estraro).

Paweł Fischer-Kotowski

Vidu en plena grandeco