Home > Om TEJO > Sådan er TEJO opbygget. > Landssektioner

Landssektionerne spiller en vigtig rolle i TEJOs arbejde. I TEJOs komité sidder der komitémedlemmer fra landenes sektioner og medbestemmer mht. TEJOs generelle aktiviteter.

Nye landssektioner er altid velkomne (sædvanligvis én sektion for hvert land). Der findes nogle krav, som skal opfyldes for at blive landssektion ( Du finder dem hos Regularo de TEJO, ĉapitro 2 – Statuto, artikolo 8 – Landaj sekcioj) {TEJOs regelsæt, kapitel 2 – vedtægter, artikel 8}). Kandidaten skal :

  1. i sit land være en organisation, som forener de unge esperanto-talende.
  2. understøtte TEJOs målsætninger.
  3. enten i sig selv eller som integreret del af en landsorganisation være medlem af UEA.
  4. i sin organisation følge landets lovgivning.
  5. være åben for unge og ikke diskriminere pga. nationalitet, race, køn, seksuel orientering, handicap, religion, politisk holdning, social herkomst eller sprog.
  6. udelukkende bestå af frivillige medlemmer.
  7. være en organisation, som ledes efter demokratiske principper.

Hvis du er ved at opbygge en ny landssektion eller hvis du er nyt bestyrelsesmedlem i en landssektion, så læse her om de sædvanlige opgaver og opgavefordelinger i en bestyrelse af en landssektion.

Land Landssektion (forkortelse) Aktivitet
Argentina Juna Esperantistaro Argentina (JEA)  
Østrig Aŭstria Esperanto Junularo (AEJ)  
Brasilien Brazila Esperantista Junulara Organizo (BEJO)  
Strobritannien Junularo Esperantista Brita (JEB)  
Bulgarien Bulgara Esperanto-Junularo (BEJ)  
Burundi Junulara Esperantista Burunda Organizo (JEBUO)  
Tjekkiet Ĉeĥa Esperanto-Junularo (ĈEJ)  
Kina Ĉina Junulara Esperanto-Asocio (ĈJEA)  
Danmark Dana Esperanta Junulara Organizo (DEJO)  
Finnland Finnlanda Esperantista Junulara Organizo (FEJO)  
Frankrig Junulara Esperantista Franca Organizo (JEFO)  
Tyskland Germana Esperanto-Junularo (GEJ)  
Grækenland Junulara Sekcio de HEA  
Haiti Haita Esperanto Junulara Asocio  
Spanien Hispana Esperantista Junulara Societo (HEJS)  
– Katalonien Kataluna Esperanto-Junularo (KEJ)  
Ungarn Hungara Esperanto-Junularo (HEJ)  
Iran Irana Esperantista Junulara Organizo (IREJO)  
Israel Junulara Esperanto-Ligo en Israelo (JELI)  
Italien Itala Esperantista Junularo (IEJ)  
Japan Japana Esperanto-Junularo (JEJ)  
Kanada Junularo Esperantista Kanada (JEK)  
Kongo (Dem. Rep.) Demokratia Kongolanda E-ista Junulara Organizo  
Sydkorea Korea Esperanto-Junularo (KEJ)  
Kroatien Kroatia Esperanto-Junulara Asocio (KEJA)  
Kuba Junulara sekcio de KEA (JSK)  
Litauen Litova Esperantista Junulara Ligo (LEJL)  
Madagaskar Junulara Esperantista Organizo de Madagaskaro (JEOM)  
Meksiko Meksika Esperanto-Junularo (MEJ)  
Holland Nederlanda Esperanto-Junularo (NEJ)  
Nepal Nepala Esperanto-Junulara Organizo (NEJO)  
Norge Norvega Junularo Esperantista (NJE)  
Polen Pola Esperanto-Junularo (PEJ)  
Portugal Portugala Esperanto-Junularo (PEJ)  
Rumænien Rumana Esperantista Junulara Asocio (RumEJA)  
Rusland Rusia Esperantista Junulara Movado (REJM)  
Serbien Serbia Esperanto-Junulara Organizo (SerbEJO)  
Slovakiet Slovakia Esperanta Junularo (SKEJ)  
Sverige Sveda Esperantista Junulara Unuiĝo (SEJU)  
Togo Junulara Organizo de Togolandaj Esperantistoj (JOTE)  
Ukraine Ukrainio Ligo Esperantista Junulara (ULEJ)  
USA Usona Esperantista Junularo (USEJ)  
Vietnam Vjetnama Esperanto-Junularo (VEJO)  

Fot. kapa Ludovico Cera, ĉefa Łukasz Żebrowski per AMCHARTS