Landssektionerne spiller en vigtig rolle i TEJOs arbejde. I TEJOs komité sidder der komitémedlemmer fra landenes sektioner og medbestemmer mht. TEJOs generelle aktiviteter.

Nye landssektioner er altid velkomne (s√¶dvanligvis √©n sektion for hvert land). Der findes nogle krav, som skal opfyldes for at blive landssektion ( Du finder dem hos Regularo de TEJO, ńČapitro 2 ‚Äď Statuto, artikolo 8 ‚Äď Landaj sekcioj) {TEJOs regels√¶t, kapitel 2 ‚Äď vedt√¶gter, artikel 8}). Kandidaten skal :

  1. i sit land være en organisation, som forener de unge esperanto-talende.
  2. underst√łtte TEJOs m√•ls√¶tninger.
  3. enten i sig selv eller som integreret del af en landsorganisation være medlem af UEA.
  4. i sin organisation f√łlge landets lovgivning.
  5. v√¶re √•ben for unge og ikke diskriminere pga. nationalitet, race, k√łn, seksuel orientering, handicap, religion, politisk holdning, social herkomst eller sprog.
  6. udelukkende bestå af frivillige medlemmer.
  7. være en organisation, som ledes efter demokratiske principper.

Hvis du er ved at opbygge en ny landssektion eller hvis du er nyt bestyrelsesmedlem i en landssektion, så læse her om de sædvanlige opgaver og opgavefordelinger i en bestyrelse af en landssektion.

Land Landssektion (forkortelse) Aktivitet
Argentina Juna Esperantistaro Argentina (JEA)
√ėstrig AŇ≠stria Esperanto Junularo (AEJ)
Brasilien Brazila Esperantista Junulara Organizo (BEJO)
Strobritannien Junularo Esperantista Brita (JEB)
Bulgarien Bulgara Esperanto-Junularo (BEJ)
Burundi Junulara Esperantista Burunda Organizo (JEBUO)
Tjekkiet ńąeń•a Esperanto-Junularo (ńąEJ)
Kina ńąina Junulara Esperanto-Asocio (ńąJEA)
Danmark Dana Esperanta Junulara Organizo (DEJO)
Finnland Finnlanda Esperantista Junulara Organizo (FEJO)
Frankrig Junulara Esperantista Franca Organizo (JEFO)
Tyskland Germana Esperanto-Junularo (GEJ)
Grækenland Junulara Sekcio de HEA
Haiti Haita Esperanto Junulara Asocio
Spanien Hispana Esperantista Junulara Societo (HEJS)
– Katalonien Kataluna Esperanto-Junularo (KEJ)
Ungarn Hungara Esperanto-Junularo (HEJ)
Iran Irana Esperantista Junulara Organizo (IREJO)
Israel Junulara Esperanto-Ligo en Israelo (JELI)
Italien Itala Esperantista Junularo (IEJ)
Japan Japana Esperanto-Junularo (JEJ)
Kanada Junularo Esperantista Kanada (JEK)
Kongo (Dem. Rep.) Demokratia Kongolanda E-ista Junulara Organizo
Sydkorea Korea Esperanto-Junularo (KEJ)
Kroatien Kroatia Esperanto-Junulara Asocio (KEJA)
Kuba Junulara sekcio de KEA (JSK)
Litauen Litova Esperantista Junulara Ligo (LEJL)
Madagaskar Junulara Esperantista Organizo de Madagaskaro (JEOM)
Meksiko Meksika Esperanto-Junularo (MEJ)
Holland Nederlanda Esperanto-Junularo (NEJ)
Nepal Nepala Esperanto-Junulara Organizo (NEJO)
Norge Norvega Junularo Esperantista (NJE)
Polen Pola Esperanto-Junularo (PEJ)
Portugal Portugala Esperanto-Junularo (PEJ)
Rumænien Rumana Esperantista Junulara Asocio (RumEJA)
Rusland Rusia Esperantista Junulara Movado (REJM)
Serbien Serbia Esperanto-Junulara Organizo (SerbEJO)
Slovakiet Slovakia Esperanta Junularo (SKEJ)
Sverige Sveda Esperantista Junulara UnuińĚo (SEJU)
Togo Junulara Organizo de Togolandaj Esperantistoj (JOTE)
Ukraine Ukrainio Ligo Esperantista Junulara (ULEJ)
USA Usona Esperantista Junularo (USEJ)
Vietnam Vjetnama Esperanto-Junularo (VEJO)

Hvordan bed√łmmer man aktivitesgraden?

Landssektionerne (LS) bliver inddelt i seks aktivitetsniveauer: ny, sovende, bekymrende, v√•gnende, aktiv, h√łjaktiv. Ny er en sektion, som er under opbyggelse og f.eks. mangler f√¶rdige vedt√¶gter. De andre niveauer er opdelt efter de f√łlgende beregnelige kriterier. En sektion tilh√łrer det niveau, hvor den opfylder alle kriterier.

A+: h√łjaktiv, A: aktiv, V: v√•gnende, Z: bekymrende, D: sovende A+ A V Z D
LSen har mindst en √•rlig generalforsamling. ja ja ¬Ĺ ¬Ĺ
LSen vælger regelmæssigt en ny bestyrelse. ja ja nej, men har en nej, men har
LSen har sin medlemsforvaltning i orden. ja ja
LSens medlemsantal vokser (eller skrumper med mindre end 15% årligt). vokser mere end -15% vokser
LSen har en positiv formue. ja ja
LSen fremlægger årligt et regnskab. ja ja
LSen indberetter medlemsantallet til TEJO og betaler kontingent for medlemmerne til TEJO. ja ja
LSen er på de sociale medier og opdaterer mindst én gang om måneden. ja ja ja
LSen har en hjemmeside p√• mindst to sprog, som aktualiseres mindst √©n gang om m√•neden. ja ¬Ĺ
LSen udsender mindst √©n gang om m√•neden en intern kommunikation. ja ¬Ĺ
LSen tilbyder mindst én merchandise-artikel (f.eks. t-shirt, flaskeåbner, kop). ja
LSen samarbejder med mindst én anden landssektion. ja ja
LSen har mindst √©n gang om √•ret et internt m√łde. 4 1
LSen afholder mindst √©n gang om √•ret et internationalt m√łde, der str√¶kker sig over flere dage. ja
LSen har kontakt med lokale foreninger. ja
LSen har et komitémedlem A, som mindst x-gange skriver et bidrag til en rundskrivelse. 9 6 6 2
LSens kasserer er på mailadresselisten af TEJO-kasserere. ja ja ja
LSen udfylder hvert år KODEJO. (1) ja ja ja
LSen samarbejder med en ikke-esperantoorganisation. ja
LSen er medlem i sit lands ungdomsråd, hvis et sådan eksiterer. ja
LSen beder om subventioner eller s√łger eksterne finansielle kilder. ja
A+: h√łjaktiv, A: aktiv, V: v√•gnende, Z: bekymrende, D: sovende A+ A V Z D

(1) Kompleta Demandaro por Esperantaj Junularaj Organizoj, KODEJO , (Fuldst√¶ndig sp√łrgeskema om esperanto-ungdomsorganisationer)

Fot. kapa Ludovico Cera, ńČefa ŇĀukasz ŇĽebrowski per AMCHARTS