Home > Om TEJO

Om TEJO

Tutmonda Esperantista Junulara Organizo (Tutmonda Esperantista Junulara Organizo, TEJO) er Esperanto-verdensorganisationen for unge esperantotalende. Den har både individuelle medlemmer og sektioner i omkring 50 lande. Organisationen er ungdomsafdelingen af Universala Esperanto-Asocio (UEA, esperanto-verdensforbundet). TEJOs hovedkontor ligger i Rotterdam i Holland.

TEJO organiserer den Internationale Ungdomskongres, som afvikles hvert år, altid på et nyt sted. Derudover organiserer TEJO seminarer og kompetencegivende møder om mange forskellige emner. TEJO udgiver det sociokulturelle blad Kontakto og publicerer informationstjenesten TEJO Aktuale på nette. Pasporta Servo (PS) er blandt de mest kendte TEJO-aktiviteter. PS er et verdensomspændende socialt netværk, hvor værter tilbyder gratis ophold til (unge) esperantotalende rejsende.

TEJO arbejder for at bevare den kulturelle rigdom som ligger i sproglig mangfoldighed, den gør en indsats for menneskerettighederne, især de sprogrelaterede, som nem adgangsmulighed til internationale kontakter fremmer den vedensomspændende forståelse.

TEJOs formål er at:

  • udbrede brugen af det internationale sprog esperanto;
  • yde bidrag til udviklinen af esperantokulturen;
  • gøre en indsat for at løse sprogproblemet i international sammenhæng og dermed at gøre international kommunikation nemmere;
  • arbejde for at gøre alle relationer, både mentale of fysiske, mellem menneskerne nemmere, uden diskrimination pga. nation, race, køn, religion, politik eller sprog;
  • hjælpe ungdommen til at spille en aktiv rolle ved at opbygge et inkluderende, internationalt, imødekommende og respektfuldt samfund;
  • skabe solidaritet blandt medlemmerne ved at fremme forståelse og respekt for andre folkeslag ;
  • forbedre de aktive medlemmers viden og kompetencer samt at tilbyde espeanto-bevægelsen nye kræfter

Historie

TEJO (dengang Tutmonda Junular-Organizo, TJO) blev grundlagt i 1938 under det første Internacia Junulara Kunveno (Internationale Ungdomsmøde, senere ”Internacia Junulara Kongreso” {IJK}, Den Internationale Ungdomskongres). Initiativtagerne var to hollandske lærere, Elisabeth van Veenendaal og hendes mand. De ville udbrede esperanto, organisere internationale møder og gøre en indsats for at få indført esperanto i skolerne. TJOs aktiviteter blev afbrudt af anden verdenskrig, men blev genoptaget i 1945 med en ny udgave af bladet La Juna Vivo og den Internationale Ungdomskongres i Ipswich i Storbritannien i 1947. I begyndelsen af 1950-erne udviklede organisationen sig til en ren ungdomsorganisation, i 1952 antog den sit nuværende navn – Tutmonda Esperantista Junulara Organizo. 1956 blev TEJO UEAs ungdomsafdeling.

Fot. ĉefa Łukasz Żebrowski, ambaŭ el reta fotaro de Pola Esperanto-Junularo, CC-BY-SA