Home > Om TEJO > Vores samarbejdspartnere

Indenfor Esperanto-verdenen

Universala Esperanto-Asocio

UEA-emblemoUniversala Esperanto Asocio (UEA, esperanto-verdensforbundet) blev grundlagt i 1908 som organisation for individuelle medlemmer. I dag er UEA den største esperanto-organisation, den har medlemmer i 117 lande. UEA er aktiv ikke kun for udbredelsen af esperanto, men også for at fremme diskussionen om verdens sprogproblem og for at gøre opmærksom på behovet for sproglig ligeberettigelse. UEA organiserer hvert år Universala Kongreso (UK) de Esperanto (esperantos verdenskongres). Denne kongres er det største årlige esperanto-event. UEAs sæde er i Rotterdam i Holland.

TEJO er UEAs ungdomssektion.

Mere information finder du på UEAs hjemmesider: uea.org.

Internacia Ligo de Esperantistaj Instruistoj

ILEI-emblemoInternacia Ligo de Esperantistaj Instruistoj (ILEI, det internationale forbund af esperanto-lærere) er det vigtigste forbund for esperanto-lærere og esperanto–pædagoger. ILEI er som fagorganisation medlem af UEA. Forbundet har sektioner i over 30 lande og medlemmer i over 45.

TEJO har en observatør hos ILEI-bestyrelsen og omvendt har ILEI en obsersvatør hos TEJOs bestyrelsen.

Mere information finder du her: ilei.info.

Muzaiko

muzaiko-emblemoMuzaiko er en heltids verdensomspændende 100%s-hygge netbaseret radiokanal. Den leverer hele døgnet musik, programindslag, nyheder, informationer, reportager, arkivmateriale og meget mere.

Muzaiko offentliggør regelmæssigt informationer fra TEJO Aktuale.

Du finder Muzaiko her: muzaiko.info.

Udenfor esperanto-verdenen

Forumo Junulara Eŭropa

European_Youth_Forum-emblemoLa Forumo Junulara Eŭropa (FoJE, Det Europæiske Ungdomsforum {DEU, også YFJ eller EYF}) er en international regeringsuafhængig organisation (”ngo”). De omkring 100 medlemmer af organisationen er nationale ungdomsråd og internationale regeringsuafhængige ungdomsorganisationer i Europa. Forummet repræsenterer såvel sine medlemsorganisationer som ungdommen generelt over for europæiske og internationale instanser som EU, Europarådet og FN (Forenede Nationer).

TEJO er som regeringsuafhængig organisation medlem af dette forum.

Michael Boris Mandirola fra TEJO er medlem af det Rådgivende Råd om Optagelse af nye Medlemmer i DEU.

Mere information finder du under youthforum.org.

Internacia Kunordiga Renkontiĝo de Junularaj Organizoj

ICMYO-emblemoLa Internacia Kunordiga Renkontiĝo de Junularaj Organizoj (IKRJO) ( Det Internationale Koordinationsmøde for Ungdomsorganisationer {DIKU}, på engelsk: International Coordination Meeting of Youth Organisations (ICMYO)), er et internationalt netværk for de største ungdomsbevægelser og regionale ungdomsfora. Det bestræber at samle og repræsentere ungdomsorganisationernes forskellige synspunkter og holdninger på verdensplan. Koordinationsmødet byder på en platform for samarbejde og fælles aktiviteter, som kan styrke indflydelsen på ungdomspolitikken. Den efterstræber ligeberettiget partnerskab mellem ungdomsorganisationerne og deres kontakter.

DIKUs vigtigste mål er at styrke:

  • repræsentationen af ungdomsorganisationernes forskellige anliggender,
  • samarbejdet mellem ungdomsorganisationerne, såvel regionalt som på verdensplan,
  • koordinationen af udspil som vedrører ungdomspolitikken over hele verden.

TEJO er i arbejdsperioden 2014-2015 medlem i DIKUS øverste udøvende organ (Task Force),  som omfatter 7 organisationer.

Du finder flere informationer på icmyo.org.

UNITED for Interkultuelle Aktiviteter

UNITED-emblemoUNITED for Interkulturelle Aktiviteter er et europæisk netværk mod nationalisme, racisme og fascisme. Det støtter migranter og flygtninge. Mere end 560 organisationer fra 48 europæiske lande samarbejder i UNITED, blandt dem også TEJO. UNITED blev grundlagt i 1992 og i 1993 efter hollandsk lovgivning officielt anerkendt som velgørende organisation . Den stiller et forum for aktiv solidaritet og samarbejde mellem de forskellige organisationer til rådighed.

TEJO deltager aktivt mindst én gang om året i et UNITED-arrangement.

Mere information finder du her: unitedagainstracism.org