Home > Om TEJO > Vores samarbejdspartnere

Indenfor Esperanto-verdenen

Universala Esperanto-Asocio

UEA-emblemoUniversala Esperanto Asocio (UEA, esperanto-verdensforbundet) blev grundlagt i 1908 som organisation for individuelle medlemmer. I dag er UEA den st√łrste esperanto-organisation, den har medlemmer i 117 lande. UEA er aktiv ikke kun for udbredelsen af esperanto, men ogs√• for at fremme diskussionen om verdens sprogproblem og for at g√łre opm√¶rksom p√• behovet for sproglig ligeberettigelse. UEA organiserer hvert √•r Universala Kongreso (UK) de Esperanto (esperantos verdenskongres). Denne kongres er det st√łrste √•rlige esperanto-event. UEAs s√¶de er i Rotterdam i Holland.

TEJO er UEAs ungdomssektion.

Mere information finder du på UEAs hjemmesider: uea.org.

Internacia Ligo de Esperantistaj Instruistoj

ILEI-emblemoInternacia Ligo de Esperantistaj Instruistoj (ILEI, det internationale forbund af esperanto-l√¶rere) er det vigtigste forbund for esperanto-l√¶rere og esperanto‚Äďp√¶dagoger. ILEI er som fagorganisation medlem af UEA. Forbundet har sektioner i over 30 lande og medlemmer i over 45.

TEJO har en observat√łr hos ILEI-bestyrelsen og omvendt har ILEI en obsersvat√łr hos TEJOs bestyrelsen.

Mere information finder du her: ilei.info.

Muzaiko

muzaiko-emblemoMuzaiko er en heltids verdensomsp√¶ndende 100%s-hygge netbaseret radiokanal. Den leverer hele d√łgnet musik, programindslag, nyheder, informationer, reportager, arkivmateriale og meget mere.

Muzaiko offentligg√łr regelm√¶ssigt informationer fra TEJO Aktuale.

Du finder Muzaiko her: muzaiko.info.

Udenfor esperanto-verdenen

Forumo Junulara EŇ≠ropa

European_Youth_Forum-emblemoLa Forumo Junulara EŇ≠ropa (FoJE, Det Europ√¶iske Ungdomsforum {DEU, ogs√• YFJ eller EYF}) er en international regeringsuafh√¶ngig organisation (‚ÄĚngo‚ÄĚ). De omkring 100 medlemmer af organisationen er nationale ungdomsr√•d og internationale regeringsuafh√¶ngige ungdomsorganisationer i Europa. Forummet repr√¶senterer s√•vel sine medlemsorganisationer som ungdommen generelt over for europ√¶iske og internationale instanser som EU, Europar√•det og FN (Forenede Nationer).

TEJO er som regeringsuafhængig organisation medlem af dette forum.

Michael Boris Mandirola fra TEJO er medlem af det Rådgivende Råd om Optagelse af nye Medlemmer i DEU.

Mere information finder du under youthforum.org.

Internacia Kunordiga RenkontińĚo de Junularaj Organizoj

ICMYO-emblemoLa Internacia Kunordiga RenkontińĚo de Junularaj Organizoj (IKRJO) ( Det Internationale Koordinationsm√łde for Ungdomsorganisationer {DIKU}, p√• engelsk: International Coordination Meeting of Youth Organisations (ICMYO)), er et internationalt netv√¶rk for de st√łrste ungdomsbev√¶gelser og regionale ungdomsfora. Det bestr√¶ber at samle og repr√¶sentere ungdomsorganisationernes forskellige synspunkter og holdninger p√• verdensplan. Koordinationsm√łdet byder p√• en platform for samarbejde og f√¶lles aktiviteter, som kan styrke indflydelsen p√• ungdomspolitikken. Den efterstr√¶ber ligeberettiget partnerskab mellem ungdomsorganisationerne og deres kontakter.

DIKUs vigtigste mål er at styrke:

  • repr√¶sentationen af ungdomsorganisationernes forskellige anliggender,
  • samarbejdet mellem ungdomsorganisationerne, s√•vel regionalt som p√• verdensplan,
  • koordinationen af udspil som vedr√łrer ungdomspolitikken over hele verden.

TEJO er i arbejdsperioden 2014-2015 medlem i DIKUS √łverste ud√łvende organ (Task Force),¬† som omfatter 7 organisationer.

Du finder flere informationer på icmyo.org.

UNITED for Interkultuelle Aktiviteter

UNITED-emblemoUNITED for Interkulturelle Aktiviteter er et europ√¶isk netv√¶rk mod nationalisme, racisme og fascisme. Det st√łtter migranter og flygtninge. Mere end 560 organisationer fra 48 europ√¶iske lande samarbejder i UNITED, blandt dem ogs√• TEJO. UNITED blev grundlagt i 1992 og i 1993 efter hollandsk lovgivning officielt anerkendt som velg√łrende organisation . Den stiller et forum for aktiv solidaritet og samarbejde mellem de forskellige organisationer til r√•dighed.

TEJO deltager aktivt mindst én gang om året i et UNITED-arrangement.

Mere information finder du her: unitedagainstracism.org