Komitéen er det øverste bestemmende organ i TEJO.Dens medlemmer mødes sædvanligvis under den Internationale Ungdomskongres i slutningen af juli/begyndelsen af august, derudover lejlighedsvis også omkring nytår. Mellem møderne diskuterer de på diskutlisto. Komitémedlemmerne kan også stemme over internettet eller med post.

Klik her for at se komitéens opgaver og hvordan medlemmerne bliver valgt. Er du selv nyt komitémedlem, er det vigtigt, at du læser informationer for nye komitémedlemmer og helst, om muligt, skrive til rtnovakomitatano@tejo.org for at deltage i kompetenceudvikling for nye komitémedlemmer.

En liste over komitémedlemmerne kan du se på denne side i Esperanto-udgaven.

Komitéens opgaver

Komitéen :

  1. fastlægger de overordnede handlingsplaner.
  2. vælger bestyrelsen og har ret til at eksludere enkelte bestyrelsesmedlemmer.
  3. fastlægger bestyrelsens aktiviteter.
  4. vedtager budgettet og kontrollerer organisationens finanser.
  5. beslutter mht. optagelse eller eksklusion af lands- og fagsektioner.
  6. beslutter mht. udnævnelse og eksklusion af ærespræsidenter og æresmedlemmer.
  7. beslutter om eksklusion af sponsorer.
  8. beslutter mht. vedtægter.
  9. beslutter angående andre sager, som ikke er forbeholdt andre organer eller instanser.

Komitéen har også ret til at beslutte angående alle sager, som ligger hos bestyrelsen eller enkelte bestyrelsesmedlemmer. En sådan beslutning vil tilsidesætte bestyrelsens eller bestyrelsesmedlemmets beslutning

Hvordan bliver komitémedlemmerne valgt?

Komitéen består af medlemmer A, B og C samt TEJOs bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsesmedlemmerne bliver valgt i ulige år. Alle andre komitémedlemmer bliver valgt i lige år.

Komitémedlemmer A

Komitémedlemmer A bliver udnævnt af TEJOs lands- og fagsektioner før den 30. april i lige år. Landssektionerne har ret til et bestemt antal komitémedlemmer efter følgende tabel:

medlemmer Komitémedlemmer A
15-100 1
101-300 2
301-1000 3
1000+ 4

Hver fagsektion med mindst 15 medlemmer har ret til 1 komitémedlem A. Lande-og fagsektionerne bestemmer selv, hvordan de udnævner deres komitémedlem(mer), være det ved valg, ved en bestyrelsesbeslutning eller på anden måde.

Komitémedlemmer B

Komitémedlemmerne B repræsenterer vores organisations individuelle medlemmer, de vælges efter Reglamento pri Elekto de Komitatanoj B (Regler for valg af komitémedlemmer B). De bliver valgt ved hemmelig afstemning af alle individuelle medlemmer i TEJO. For hver påbegyndt hundrede vælges der et komitémedlem B.

Komitémedlemmer C

De allerede valgte medlemmer A og B vælger komitémedlemmerne C. Sædvanligvis er det folk, som har speciel viden eller erfaring, som de kan bidrage med i komitéens arbejde. Der må ikke være flere end en fjerdedel af det samlede antal af A og B medlemmer.