Home > Causes > Pasporta Servo

PayPal

Pasporta Servo

Od roku 1974 Pasporta Servo existuje jako celosvětová síť hostitelských esperantistů. Už tisíce turistů, zaměstnanců, studentů a cestovatelů všeho druhu tuto službu použili a dále používají.

Jde o adresář lidí z celého světa, kteří nabízejí uživatelům Pasporta Servo možnost přespat v jejich domě zdarma s podmínkou, že uživatelé musí umět esperanto.

Kromě periodicky vycházející tištěné knihy, služba existuje a funguje také online na pasportaservo.org, kde je možné se přihlásit do služby Pasporta Servo a zveřejnit nebo upravit svoje kontaktní informace.

Foto v hlavičce fdecomite, CC-BY-SA