Home > Causes > Pasporta Servo

PayPal

Pasporta Servo

Od roku 1974 Pasporta servo existuje ako celosvetová sieť hostiteľských esperantistov. Už tisícky turistov, zamestnancov, študentov a cestovateľov všetkého druhu túto službu použili a aj naďalej používajú.

Jedná sa o adresár ľudí z celého sveta, ktorí ponúkajú užívateľom Pasporta Servo možnosť prespať v ich dome zdarma s podmienkou, že užívatelia musia vedieť hovoriť esperantom.

Okrem periodicky vydávanej tlačenej knihy, služba funguje a existuje taktiež online na pasportaservo.org, kde je možné sa prihlásiť do služby Pasporta Servo a zverejniť alebo upraviť svoje kontaktné informácie.