Home > Kio estas TEJO? > Strukturo > Landaj Sekcioj

La landaj sekcioj ludas gravan rolon en la laboro de TEJO. En la komitato de TEJO sidas komitatanoj de la landaj sekcioj kaj decidas pri la ĝenerala agado de TEJO.

Ni ĉiam ĝojas pri novaj landaj sekcioj (kutime por unu lando, unu sekcio). Estas kelkaj kriterioj por iĝi Landa Sekcio (mallongigo: LS; vi trovas ilin ankaŭ en la Statuto de TEJO, ĉapitro 3, Statuto, artikolo 8 – Landaj kaj fakaj sekcioj):

  1. ĝi kunigas tra sia lando junajn uzantojn de Esperanto;
  2. ĝi subtenas la celojn de TEJO;
  3. ĝi estas aŭ aparta asocio aŭ integra parto de landa asocio aliĝinta al UEA;
  4. ĝi estas laŭorde organizita;
  5. ĝi estas vaste malfermita al junuloj, sen ekskluzivoj pro nacieco, raso, sekso, seksa orientiĝo, handikapeco, religio, politiko, socia deveno aŭ lingvo;
  6. membreco en ĝi estas libervola; kaj
  7. ĝi estas demokratie gvidata.

Ĉu vi estas landa junulara organizo? Eksciu kiel iĝi sekcio de TEJO.

Se vi starigas novan landan sekcion, aŭ se vi nove eniris la estraron de landa sekcio, legu ĉi tie pri taskodivido por la estraro de landa sekcio kaj aliaj konsiloj por Landaj Sekcioj ĉe la TEJO-Akademio.

Lando Landa sekcio
Argentino Juna Esperantistaro Argentina (JEA)
Aŭstrio Aŭstria Esperanto Junularo (AEJ)
Benino Benina Organizo de Junaj Esperantistoj (BOJE)
Brazilo Brazila Esperantista Junulara Organizo (BEJO)
Britio Junularo Esperantista Brita (JEB)
Bulgario Bulgara Esperanto-Junularo (BEJ)
Burundo Junulara Esperantista Burunda Organizo (JEBUO)
Ĉeĥio Ĉeĥa Esperanto-Junularo (ĈEJ)
Ĉinio Ĉina Junulara Esperanto-Asocio (ĈJEA)
Danio Dana Esperantista Junulara Organizo (DEJO)
Finnlando Finnlanda Esperantista Junulara Organizo (FEJO)
Filipinoj Filipina Esperanto-Junularo (FEJ)
Francio Junulara Esperantista Franca Organizo (JEFO)
Germanio Germana Esperanto-Junularo (GEJ)
Grekio Junulara Sekcio de HEA
Haitio Haita Esperanto Junulara Asocio
Hispanio Hispana Esperantista Junulara Societo (HEJS)
– Katalunio Kataluna Esperanto-Junularo (KEJ)
Hungario Hungara Esperanto-Junularo (HEJ)
Irano Irana Esperantista Junulara Organizo (IREJO)
Israelo Junulara Esperanto-Ligo en Israelo (JELI)
Italio Itala Esperantista Junularo (IEJ)
Japanio Japana Esperanto-Junularo (JEJ)
Kanado Junularo Esperantista Kanada (JEK)
Kolombio KolombEJO
Kongo (Dem. Resp.) Demokratia Kongolanda E-ista Junulara Organizo
Korea Resp. Korea Esperanto-Junularo (KEJ)
Kroatio Kroatia Esperanto-Junulara Asocio (KEJA)
Kubo Kuba Esperantista Junulara Organizo (KEJO)
Litovio Litova Esperantista Junulara Ligo (LEJL)
Madagaskaro Junulara Esperantista Organizo de Madagaskaro (JEOM)
Meksiko Meksika Esperanto-Junularo (MEJ)
Nederlando Nederlanda Esperanto-Junularo (NEJ)
Nepalo Nepala Esperanto-Junulara Organizo (NEJO)
Norvegio Norvega Junularo Esperantista (NJE)
Pollando Pola Esperanto-Junularo (PEJ)
Portugalio Portugala Esperanto-Junularo (PEJ)
Rumanio Rumana Esperantista Junulara Asocio (RumEJA)
Rusio Rusia Esperantista Junulara Movado (REJM)
Serbio Serbia Esperanto-Junulara Organizo (SerbEJO)
Slovakio Slovakia Esperanta Junularo (SKEJ)
Svedio Sveda Esperantista Junulara Unuiĝo (SEJU)
Togolando Junulara Organizo de Togolandaj Esperantistoj (JOTE)
Ukrainio Ukrainio Ligo Esperantista Junulara (ULEJ)
Usono Usona Esperantista Junularo (USEJ)
Vjetnamio Vjetnama Esperanto-Junularo (VEJO)

Fot. kapa Ludovico Cera, ĉefa Łukasz Żebrowski per AMCHARTS