Home > Revuo Kontakto

Kontakto estas dumonata, ĉefe porjunulara revuo pri landoj, popoloj, kulturoj, socio kaj politiko. Ĝi estas revuo de TEJO eldonata de UEA kaj legata en ĉ. 90 landoj.

Individuaj membroj kaj patronoj de TEJO ricevas Kontakto-n aŭtomate. Aliaj povas aboni ĝin pere de UEA-kotizperantorekte ĉe UEA (prezoj varias depende de la lando). Eblas ankaŭ kolektivaj abonoj (ekde 6 ekzempleroj) kun rabato de 40%! 

La paĝaro de la revuo · Kontakto en Vikipedio

 

Numeroj de 2016

Kutime la numeroj de Kontakto proponas ĉefartikolojn, sed en ĉiu numero publikiĝas ankaŭ diverstemaj materialoj, kaj aldone granda intervjuo kaj la Movada Rubriko. La ĉefartikoloj de Kontakto en 2016 estis:

  • 2016:1 ‒ Literaturo
  • 2016:2 ‒ La kaŝita katastrofo
  • 2016:3 ‒ Kien iras religioj?
  • 2016:4 ‒ Senperforta komunikado
  • 2016:5 ‒ Nacia identeco
  • 2016:6 ‒ Sano kaj malsano

Post la eldono de papera numero, pere de la reta teko de UEA en la reto ekhaveblas ankaŭ la reta versio de la revuo por TEJO-membroj kaj ĉiuj Kontakto-abonantoj (bv. enmeti vian salutvorton kaj pasvorton, kaj tiam ĉe la maldekstra flanko elektu TEKO-n, sub ĝi KONTAKTO-n).

Movada Rubriko

Ene de Kontakto troviĝas la Movada Rubriko, al kiu ni invitas vin kontribui per viaj artikoloj por kunhavigi personajn spertojn, ideojn kaj aliajn.

Por raporti pri aranĝoj ni pretigis du uzeblajn formularojn:

Kunlaborado

Aŭtoroj kaj kunlaborantoj de Kontakto venas el la tuta mondo, kaj oni povas kontribui sian (prefere originalan) artikolon al la revuo. La aŭtoroj ricevas senpagan ekzempleron de la revuo.

Kontakto por blinduloj

Blinduloj kaj malfortvidantoj povas ricevi voĉlegitan eldonon senpage. Necesas sendi du 90-minutajn kasedojn al Rob MOERBEEK, Zwaansmeerstraat 48, NL-1946 AE Beverwijk, Nederlando, kun poŝta glumarko de “Cécogramme” (viro kun blanka bastono).

Redakcio

‘Kontakto’, p/a Rogener Pavinski,
Rua José Guidini Jr. 229, 14093-540 Ribeirão Preto – SP., Brazilo

Retpoŝt-adreso: kontakto@tejo.org

Redaktoro: Rogener PAVINSKI (Brazilo)
Grafikado: Romulo FELÍCIO (Brazilo)
Korektado: Rob MOERBEEK (Nederlando)

Eldonanto, administrado, abonoj, anoncoj

UEA: Nieuwe Binnenweg 176, NL-3015 BJ Rotterdam, Nederlando. Tel.: +31 10 436 10 44 Fakso: +31 10 436 17 51 Retadreso: uea@co.uea.org.

Fot. kapa Tina Tišljar, ĉefa Łukasz Żebrowski, ambaŭ el reta fotaro de Pola Esperanto-Junularo, CC-BY-SA