Home > Kio estas TEJO?

Pri TEJO

Tutmonda Esperantista Junulara Organizo (TEJO) estas organizo de junaj parolantoj de Esperanto kun individuaj membroj kaj landaj sekcioj en ĉirkaŭ 40 landoj. TEJO mem estas la junulara sekcio de Universala Esperanto-Asocio. Ĉefa sidejo troviĝas en Roterdamo, Nederlando.

TEJO organizas Internacian Junularan Kongreson, ĉiujare en malsama loko de la mondo. Al aliaj eventoj organizataj de TEJO apartenas seminarioj kaj trejnadoj dediĉitaj al diversaj temoj. TEJO eldonas socikulturan revuon Kontakto kaj retan informbultenon TEJO Aktuale. Al la plej konataj projektoj de TEJO apartenas Pasporta Servo – socia reto kuniganta homojn, kiuj proponas senpagan gastigon en siaj hejmoj kaj tiujn kiuj ŝatus uzi tiun eblecon. La organizo defendas kulturan riĉecon de lingva diverseco, homajn rajtojn kaj specife ilian lingvan flankon kaj tutmondan kompreniĝon per facila aliro al internaciaj kontaktoj.

Celoj

Laŭstatute la celoj de TEJO estas:

  • disvastigi la uzadon de la internacia lingvo Esperanto;
  • kontribui al la evoluo de la Esperanta kulturo;
  • agadi por la solvo de la lingva problemo en internaciaj rilatoj kaj faciligi la internacian komunikadon;
  • plifaciligi la ĉiuspecajn spiritajn kaj materiajn rilatojn inter la homoj, sendepende de diferencoj rilate al nacieco, raso, sekso, religio, politiko aŭ lingvo;
  • helpi la junularon havi aktivan rolon en konstruo de socio inkluziva, internacia, interkompreniĝa kaj rajtrespekta;
  • kreskigi inter siaj membroj fortikan senton de solidareco, disvolvante ĉe ili la komprenon kaj estimon por aliaj popoloj;
  • plibonigi la konojn kaj organizajn kapablojn de siaj aktivuloj kaj instigi ilian kulturan evoluon; kaj liveradi junajn fortojn al la Esperanta movado.

Historio

TEJO (fakte tiam Tutmonda Junular-Organizo, TJO) estis fondita en 1938-a jaro dum la 1-a Internacia Junulara Kunveno (IJK, poste Internacia Junulara Kongreso) laŭ la iniciato de du nederlandaj instruistoj, Elisabeth van Veenendaal kaj ŝia edzo, kun la celoj popularigi Esperanton, aranĝi internaciajn renkontiĝojn kaj labori pri Esperanto en lernejoj. Ĝia aktivado estis baldaŭ haltigita pro la dua mondmilito kaj reaktivigita en 1945 per reeldono de la revuo La Juna Vivo kaj okazigo de Internacia Junulara Kongreso en Ipswich, Britio, en 1947.

Ĝis komenco de 50-aj jaroj TEJO transformiĝis en plene junularan asocion kaj en 1952 ĝi ŝanĝis sian nomon al la hodiaŭa formo – Tutmonda Esperantista Junulara Organizo. En la jaro 1956 TEJO iĝis junulara sekcio de UEA.

Se viaj demandoj daŭre estas senrespondaj, legu ankaŭ la oftajn demandojn pri TEJO!
La emblemo de TEJO estis kreita de Mark Rean.