Výbor je nejvyšším rozhodovacím orgánem TEJO. Obvykle se schází během Mezinárodního kongresu esperantské mládeýe v červenci nebo srpnu, a někdy ještě jednou na konci roku. Mezi schůzemi výbor diskutuje prostřednictvím emailových konferencí. Výbor také může hlasovat online a poštou.

Klikni pro více informací o úkolech výboru a o tom, jak se volí jeho noví členové. Pokud ty sám/sama jsi novým členem výboru, přečti si informace pro nové členy výboru a pokud možno napiš na rtnovakomitatano@tejo.org pro účast na školení nových členů výboru.

Seznam členů výboru je dostupný na esperantské verzi této stránky.