V esperantském hnutí

Světový esperantský svaz

UEA-emblemoSvětový esperantský svaz (Universala Esperanto Asocio, UEA) byl založen v roce 1908 jako organizace jednotlivých esperantistů. V Současnosti je UEA největší mezinárodní organizací pro mluvčí esperanta a má členy ve 117 zemích. UEA pracuje nejen pro rozšření esperanta, ale také pro povzbuzení diskuze o světovém jazykovém problému a upozornit na nutnost rovnosti mezi jazyky. UEA každoročně pořádá Světový kongres esperanta (Universala Kongreso, UK), který je největším esperantským setkáním. Sídlo svazu se nachází v Roterdamu, Nizozemsko.

TEJO je mládežnickou sekcí Světového esperantského svazu.

Více informací najdeš na webu uea.org.

Internacia Ligo de Esperantistaj Instruistoj

ILEI-emblemoInternacia Ligo de Esperantistaj Instruistoj (ILEI) je hlavní organizací pro učitele esperanta. ILEI je přidružená odborná organizace Světového esperantského svazu a má sekce ve více než 30 zemích a členy ve více než 45 zemích.

TEJO má pozorovatele u vedení ILEI a naopak, ILEI má pozorovatele u vedení TEJO.

Více informací najdeš na webu ilei.info.

Muzaiko

muzaiko-emblemoMuzaiko je celodenní celosvětová výlučně esperantská internetová rozhlasová stanice. 24 hodin denně vysílá hudbu, zprávy, informace, reportáže, archivní pořady a mnohem víc.

Na Muzaiku se pravidelně objevují informace TEJO Aktuale.

Radio Muzaiko najdeš na muzaiko.info.

Mimo esperantské hnutí

Evropské fórum mládeže

European_Youth_Forum-emblemoLa Evropské fórum mládeže (YFJ) je mezinárodní nevládní organizace, ve které se sdružují národní mládežnické rady a mezinárodní nevládní mládežnické organizace z Evropy. Jejím cílem je reprezentovat členské organizace a mládež obecně u evropských a mezinárodních institucí jako je Evropská unie, Rada Evropy a OSN. YFJ sdružuje kolem 100 organizací, mezi nimiž jsou národní mládežnické rady a mezinárodní nevládní organizace.

TEJO je členem YFJ jako nevládní organizace.

Michael Boris Mandirola z TEJO je členem poradního výboru pro přijímání členů YFJ.

Více informací najdeš na webu youthforum.org.

Mezinárodní koordinační setkání mládežnických organizací

ICMYO-emblemoMezinárodní koordinační setkání mládežnických organizací (anglicky: International Coordination Meeting of Youth Organisations, ICMYO), je mezinárodní síť největších mládežnických hnutí a regionálních mládežnický platforem. Jejím cílem je sdružit a reprezentovat různé hlasy mládežnických organizací z celého světa tím, že jim nabídne platformu pro spolupráci k získání většího vlivu na celosvětové mládežnické politické dění a plného partnerství mezi mládežnickými a dalšími důležitými organizacemi.

Hlavním cílem ICMYO je posílit:

  • reprezentaci různých hlasů mládežnických organizací,
  • spolupráci mezi mládežnickými organizacemi na regionální i celosvětové úrovni,
  • koordinaci politických příspěvků celosvětové mládežnické politice.

TEJO je ve volebním odbobí 2014-2015 členem en la hlavního výkonného orgánu 7 organizací ICMYO (Task Force).

Více informací najdeš na webu icmyo.org.

UNITED for Intercultural Action

UNITED-emblemoUNITED for Intercultural Action je evropská síť proti nacionalismu, rasismu, fašismu a podporuje migranty a uprchlíky. Více než 560 organizací ze 48 evropských zemí je zapojena do UNITED, a mezi nimi je TEJO. United byl založen v roce 1992 (oficiálně registrována jako dobročinná organizace podle nizozemského práva z roku 1993) a poskytuje fórum pro aktivní solidaritu a spolupráci mezi různými organizacemi.

TEJO se aktivně účastní akcí UNITED alespoň jednou ročně.

Více informací najdeš na webu unitedagainstracism.org.