Home > Causes > Mezinárodní kongres esperantské mládeže

PayPal

Mezinárodní kongres esperantské mládeže (IJK)

Noční život, tanec, dobrá atmosféra, ale také setkání, přednášky, semináře a workshopy: to je program intenzivního týdne, který by všichni mladí esperantisté měli zažít! IJK je pro esperantskou mládež nejdůležitější událost roku. Kongres se každý rok pořádá v jiné zemi. Je organizován regionální sekcí TEJO a místními aktivisty společně s TEJO. Chtěli byste kandidovat na organizaci Mezinárodního kongresu ve vaší zemi? Pro více informací o IJK obecně, čtěte článek o IJK na Wikipedii.