Home > Struktura > Vedení

Současné vedení, zvolené Výborem TEJO 4. srpna 2015 během 71. Mezinárodního kongresu esperantské mládeže ve Wiesbadenu, v Německu, pro období 2015–2017, je složené z:

 • Předseda: Michael Boris Mandirola – koordinace, vnější vztahy, školení aktivních lidímichael-boris(zavináč)tejo.org, prezidanto(zavináč)tejo.org, ker(zavináč)tejo.org, at(zavináč)tejo.org
 • Generální tajemník: Arina Osipova – výchova, kongresyarina(zavináč)tejo.org, gxen-sek(zavináč)tejo.org, kongresoj(zavináč)tejo.org
 • Pokladník: Cédric Marchal – finance, fundraisingcedric(zavináč)tejo.org, kasisto(zavináč)tejo.org
 • Místopředseda: Juliana Evandro – informování, kultura, lidské zdroje, činnost dospívajících, Pasporta Servojuliana(zavináč)tejo.org, informado(zavináč)tejo.org, kulturo(zavináč)tejo.org, hr(zavináč)tejo.org
 • Ariadna García Gutiérrez – regionální činnost, vědecká a odborná činnostariadna(zavináč)tejo.org, landa.agado(zavináč)tejo.org, sfa(zavináč)tejo.org

Reprezentanti TEJO u jiných organizací

Pozorovatel TEJO u UEA: Michael Boris Mandirola, Cédric Marchal

Pozorovatel TEJO u ILEI: Arina Osipova

Reprezentanti TEJO ve Výboru UEA: Michael Boris Mandirola, Nico Huurman

Reprezentant TEJO ve Fondu Zamenhof: Arina Osipova

Reprezentanti jiných organizací u TEJO

Pozorovatel UEA u TEJO: Mark Fettes, José Antonio Vergara

Pozorovatel ILEI u TEJO: Radojica Petrović


Vedení je hlavní instancí organizace. Vedení:

 1. plní rozhodnutí výboru
 2. představuje výboru zprávu vedení
 3. představuje výboru návrh rozpočtu a finanční výsledky
 4. rozhoduje o smlouvách s ostatními organizacemi nebo osobami
 5. jmenuje členy komise
 6. jmenuje redaktory publikací Kontakto, TEJO Tutmonde a jiných
 7. rozhoduje o Mezinárodním kongresu esperantské mládeže
 8. rozhoduje o Patronech kromě jejich vyloučení
 9. zajišťuje vnitřní funkci vedení
 10. obecně se stará o hladké fungování organizace