Home > Aktiviteter > Duolingo

Velkommen hos TEJO!

in English! | in italiano! | på dansk!

Vi glæder os, at du lærer Esperanto her hos Duolingo. Mange af os har lært esperanto over internettet. Vi er blevet aktive i TEJO, fordi vi vil møde esperanto-talende i det virkelige liv. Hos TEJO beskæftiger vi os med mange ting på esperanto.

Hvad er TEJO? TEJO står for Tutmonda Esperantista Junulara Organizo (verdens esperanto-ungdomsorganisation). Organisationen samler unge esperanto-talende og er de unge esperantisters talerør. Mere information finder du på tejo.org.

Der findes mange andre Esperanto-organisationer, læs om nogle af dem her: tejo.org/organizo/partneroj.

Send en mail til duolingo(snabel-a)tejo.org , hvis du vil læse en udgave af TEJOs tidsskrift Kontakto . Du vil så få sendt et eksemplar til din mailadresse.

Hvad mere?

Bliv medlem hos TEJO.