Home > Aktualaĵoj > Deklaracja TEJO o solidarności z Ukrainą

W przededniu nowej wojny L.Ł. Zamenhof napisał w 1914 r.: Lecz pamiętajmy, pamiętajmy, pamiętajmy, że jedynym sposobem na osiągnięcie [stałego] pokoju jest wyeliminowanie raz na zawsze głównej przyczyny wojen — panowania jednych narodów nad drugimi. (Post la Granda Milito: PVZ Originalaro III, 2692)

W tym samym duchu TEJO, jako organizacja oddana wolności i poszanowaniu praw człowieka, potępia inwazję na Ukrainę zainicjowaną przez rząd Rosji. TEJO dąży do solidarności i szacunku wśród narodów oraz opowiada się za tym, aby nikt na świecie nie cierpiał z powodu wojny i jej skutków, które dzielą ludzkość. Działania wojenne rządu rosyjskiego są sprzeczne z naszymi ideałami demokracji, światowego pokoju i zrozumienia –  to niebezpieczne pogwałcenie podstawowych praw człowieka. Dlatego postanowiliśmy o tym nie milczeć.

TEJO solidaryzuje się ze wszystkimi ofiarami wojny: zabitymi i rannymi oraz wszystkimi uchodźcami. Wysyłamy wyrazy wsparcia dla wszystkich naszych członków, aktywistów, partnerów i osób dzielących ideę esperanto na Ukrainie. Uznajemy również cierpienia Rosjan, którzy wbrew swojej woli zostali wciągnięci w wojnę. Solidaryzujemy się z odważnymi Rosjanami, którzy manifestują przeciwko temu, ryzykując pozbawieniem wolności. Oddajemy cześć tym bojownikom o pokój jako społeczność mówiąca językiem pokoju. Wzywamy esperantystów na całym świecie, a zwłaszcza w Ukrainie i w Rosji, do dialogu w duchu wzajemnego zrozumienia i braterstwa w celu pielęgnowania pokojowych stosunków między ludźmi pomimo nagannych działań rządu rosyjskiego.

TEJO wzywa do pokoju w Ukrainie i na całym świecie, aby ludzie mogli żyć bez ryzyka przemocy, śmierci lub represji. Wzywamy do natychmiastowego wycofania wojsk rosyjskich z Ukrainy i poszanowania praw człowieka. Wzywamy wszystkie organizacje międzynarodowe do usilnych starań o wykorzystanie dyplomacji w celu zakończenia konfliktów, udzielenia pomocy ratunkowej ofiarom i budowania stabilnego pokoju na świecie. Powinno to opierać się na poszanowaniu praw człowieka wszystkich, w tym praw językowych mniejszości etnicznych. Apelujemy do każdego esperantysty na całym świecie o utrzymanie praw człowieka, pokoju i wzajemnego zrozumienia.

Światowa Esperancka Organizacja Młodzieżowa (TEJO)

27 lutego 2022 r.

Aby konkretnie wesprzeć esperantystów dotkniętych wojną, możesz przekazać darowiznę na Konto Espero należące do UEA. TEJO jest obecnie aktywnie zaangażowane w międzynarodową grupę roboczą Europejskiego Forum Młodzieży. Celem grupy roboczej jest zbieranie informacji z Ukrainy i sąsiednich krajów Unii Europejskiej w celu skutecznego zapewnienia potrzebnych zasobów. Jeśli możesz pomóc lub chcesz przyłączyć się do działań TEJO, skontaktuj się z Biurem TEJO lub z Komisją ds. Relacji Zewnętrznych (KER).

6 Comments, RSS

 • Satoo Morio

  says on:
  01/03/22 at 01:48

  Ni Japana Pacdefenda Esperantista Asocio perfekte koincidas al Teja deklaro kontraux Putin invado al Ukranujo.
  Sorilarece kun vi! (2022. 3. 1)

 • OKADA Humiko

  says on:
  03/03/22 at 08:57

  Mi subtenas la artikolon en Gazetalaj Komunumoj de uea, n-ro 1023.

 • Luigia Oberrauch

  says on:
  06/03/22 at 13:01

  Sono dello stesso parere dei nostri giovani della TEJO. Il nostro obiettivo è lavorare per la pace fra le persone e fra i popoli. Intanto però non posso fare a meno di esprimere a tutti nostri amici ucraini e russi la mia soldarietà. Speriamo che l’incubo di questa querra assurda finisca presto.

 • Desmares

  says on:
  07/03/22 at 16:58

  Mi gratulas vin pro tiu grava deklaro. Kaj nun necesas alvoki al postkurado de tiu abomena prezidento V. Poutine pro militaj krimoj.

 • Vicente Paulo de Sales

  says on:
  14/03/22 at 11:36

  Mi ne estas kontraŭ rusoj nek kontraŭ ukrainoj, sed kontraŭ tiuj, kiuj ordonas la militon kaj ankaŭ kontraŭ ĉiuj malhumanuloj, kiuj apogas ĝin.
  La homaro evoluis kaj konkeris la tutan planedon, antaŭ la formiĝo de la unuaj civilizacioj, per la humanaj virtoj: kunlaboremo; kompatemo; frateco ktp.
  Milito estas besta afero, ĝi estas fiasko de la humanaj virtoj de la homaroj.
  Kiam malhumanuloj akiras potencon la homaro restas en danĝero.
  Mi esperas, ke la homaro savu siajn humanajn virtojn.
  Sovaĝaj konkurencoj estas bestaj abomenaĵoj.

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.