Home > Aktualaĵoj > Deklarace organizace TEJO ohledně Solidarity s Ukrajinou

V předvečer nové války v roce 1914 L. L. Zamenhof napsal: Ale pamatujte, pamatujte, pamatujte, že jediný způsob, jak dosáhnout (stálého) míru je odstranit jednou pro vždy hlavní příčinu válek… vládnutí jednoho národa nad druhým. (Post la Granda Milito: PVZ Originalaro III, 2692)

V podobném duchu TEJO, jako organizace podporující svobodu a respekt lidských práv, odsuzuje invazi Ukrajiny iniciovanou vládou Ruska. TEJO usiluje o solidaritu a úctu mezi národy a zasazuje se o to, aby lidi nikde na světě netrpěli kvůli válce a jejím následkům, které rozdělují lidstvo. Vojenská aktivita vyvíjená ruskou vládou je v rozporu s našimi ideály demokracie, světového míru a vzájemného porozumění, jedná se o nebezpečné porušování základních lidských práv. Proto jsme se rozhodli o tom nemlčet. 

TEJO je solidární se všemi válečnými oběťmi: s mrtvými a raněnými a všemi utečenci. Podporujeme všechny naše členy, aktivisty, partnery a podobně smýšlející lidi na Ukrajině. Uznáváme také utrpení Rusů, kteří byli proti své vůli zapojeni do války. Jsme solidární se statečnými Rusy, kteří protestují proti válce a riskují tak vězení. Zdravíme tyto bojovníky za mír, jako lidi, kteří mluví jazykem míru. Prosíme Esperantisty v celém světě, zvláště na Ukrajině a v Rusku, aby se pokusili o vzájemné porozumění a pokusili se o bratrský dialog a dosáhli tak mírových vztahů mezi lidmi, navzdory zavržení hodnému činu ruské vlády.

TEJO vyzývá k míru na Ukrajině a po světě, aby lidé mohli žít bez rizika násilí, smrti nebo útlaku. Vyzýváme k okamžitému odvolání ruského vojska z Ukrajiny a k dodržování lidských práv.  Vyzýváme všechny mezinárodní orgány ke snaze využít diplomacii k zastavení konfliktů, poskytnout záchrannou pomoc obětem a budovat stabilní světový mír. Stavět na respektu všech lidských práv, včetně jazykových práv etnických menšin. Apelujeme na všechny Esperantisty po celém světě: Podporujte lidská práva, mír a vzájemné porozumění.

Světová Esperantská mládežnická organizace (TEJO)

27. únor 2022

K podpoře konkrétních Esperantistů zasažených válkou můžete přispět na Konto Espero de UEA. TEJO je zároveň zapojeno do nadnárodní pracovní skupiny Evropského fóra mládeže (YFJ), jehož cílem je sbírat a poskytovat informace o Ukrajině sousedním evropským státům za účelem efektivního poskytování potřebných prostředků. Pokud můžete pomoci nebo chcete přispět k činnosti organizace TEJO, kontaktujte kancelář TEJO nebo Komisi pro vnější vztahy (KER).

6 Comments, RSS

 • Satoo Morio

  says on:
  01/03/2022 at 01:48

  Ni Japana Pacdefenda Esperantista Asocio perfekte koincidas al Teja deklaro kontraux Putin invado al Ukranujo.
  Sorilarece kun vi! (2022. 3. 1)

 • OKADA Humiko

  says on:
  03/03/2022 at 08:57

  Mi subtenas la artikolon en Gazetalaj Komunumoj de uea, n-ro 1023.

 • Luigia Oberrauch

  says on:
  06/03/2022 at 13:01

  Sono dello stesso parere dei nostri giovani della TEJO. Il nostro obiettivo è lavorare per la pace fra le persone e fra i popoli. Intanto però non posso fare a meno di esprimere a tutti nostri amici ucraini e russi la mia soldarietà. Speriamo che l’incubo di questa querra assurda finisca presto.

 • Desmares

  says on:
  07/03/2022 at 16:58

  Mi gratulas vin pro tiu grava deklaro. Kaj nun necesas alvoki al postkurado de tiu abomena prezidento V. Poutine pro militaj krimoj.

 • Vicente Paulo de Sales

  says on:
  14/03/2022 at 11:36

  Mi ne estas kontraŭ rusoj nek kontraŭ ukrainoj, sed kontraŭ tiuj, kiuj ordonas la militon kaj ankaŭ kontraŭ ĉiuj malhumanuloj, kiuj apogas ĝin.
  La homaro evoluis kaj konkeris la tutan planedon, antaŭ la formiĝo de la unuaj civilizacioj, per la humanaj virtoj: kunlaboremo; kompatemo; frateco ktp.
  Milito estas besta afero, ĝi estas fiasko de la humanaj virtoj de la homaroj.
  Kiam malhumanuloj akiras potencon la homaro restas en danĝero.
  Mi esperas, ke la homaro savu siajn humanajn virtojn.
  Sovaĝaj konkurencoj estas bestaj abomenaĵoj.

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.