Home > Aktualaĵoj > TEJO hledá dobrovolníka EVS

V rámci Evropské dobrovolnické služby (EVS), TEJO vás zve stát se  dobrovolníkem nebo dobrovolnicí TEJO v Ústřední kanceláři v Rotterdamu. Být dobrovolníkem znamená ne jen důležitým způsobem přispět k dobrému stavu organizace, ale je zároveň vaším osobním obohacením. Dobrovolník nebo dobrovolnice pracuje v srdci esperantského hnutí – Ústřední kancelář Světového esperantského svazu a TEJO, může spolupracovat na velice zajímavých projektech (např. organizování setkání, informační činnost, kampaně nebo vývoj internetových projektů), účastnit se setkání jako zástupce TEJO a spolupracovat v celosvětovém prostředí. EVS je otevřené mladým kandidátům, kteří jsou starší 18 let a ne starší než 30 let. Projekt omezuje trvání dobrovolnictví na maximálně jeden rok, tak umožňuje mnohým dosáhnout na tyto zkušenosti. Jako dobrovolník se určitě naučíš samostatně pracovat a můžeš prohloubit své zkušenosti, mimo jiné v níže uvedených činnostech.

Práce se skládá z:

     ♦ reprezentace a informování během kongresů a seminářů

     ♦ administrace a zajištění kontaktů s evropskými i neevropskými organizacemi

     ♦ aktivní podpora činnosti členů výboru a komisařů TEJO

     ♦ vyřizování pošty (papírové i elektronické) TEJO

     ♦ obstarávání archivu TEJO

     ♦ aktivní spolupráce při tvorbě žádostí o dotace

     ♦ aktivní spolupráce na aktualizaci webů TEJO

Ideální kandidátka nebo kandidát:

     ♦ má dobrou znalost esperanta (ve čtené, písemné a mluvené formě)

     ♦ umí anglicky (znalost ostatních jazyků je pozitivně přijímána)

     ♦ má rád(a) administrativní práci

     ♦ je zkušený/zkušená v práci s počítačem (email, Internet, zpracování textů, atd.)

     ♦ má dostatečnou znalost mládežnického esperantského hnutí

     ♦ je schopen/schopná samostatně se rozhodovat

     ♦ je připraven/připravena aktivně spolupracovat s vedením TEJO na obecném fungování organizace

     ♦ má znalosti o evropských mládežnických strukturách a o evropských instancí

     ♦ nikdy dříve se neúčastnil/neúčastnila projektu EVS

Samozřejmě, toto jsou vlastnosti ideálních kandidátů a víme, že není snadné všechny splnit. Kromě toho, mezi výběrem a začátkem dobrovolničení bude ještě dostatek času na zlepšení těchto věcí a také na konkrétních úkolech je možné se domluvit. Neotálejte se tedy přihlásit i když nesplňujete všechny požadavky z tohoto seznamu!

Dobrovolník začně pracovat v září 2016 na jeden rok. Bude dostávat kapesné a stravné v rámci Evropské dobrovolnické služby, které se teď rovná téměř 126 eurům týdně (přibližně 3404 Kč).

Kandidáti nechť pošlou na oficejo@tejo.org a gxen-sek@tejo.org tyto dokumenty vyplněné v esperantu:

     ♦ životopis (popisující vaše studia, kurzy, zkušenosti v rámci i mimo esperantské hnutí, atd.)

     ♦ motivační dopis (popisující proč chceš dobrovolničit pro TEJO)

     ♦ v rámci možností doklady výše požadovaných dovedností

     ♦ v rámci možností doporučující dopis(y) např. od místní esperantské organizace

Časová uzávěra posílání přihlášek je 1. května. Takže, využij šanci!

Důležité:

V rámci Evropské dobrovolnické služby je možné přijmout jen kandidáty z Evropské unie nebo eventuálně z těchto zemí: Rusko, západní Balkán (Albánie, Bosna a Hercegovina, Kosovo, Černá Hora, Srbsko), východní partneři EU (Arménie, Ázerbájdžán, Bělorusko, Gruzie, Moldávie, Ukrajina), jihostředozemní země (Alžírsko, Egypt, Izrael, Jordánsko, Libanon, Libye, Maroko, Palestina, Sýrie, Tunisko).

V současnosti dobrovolník TEJO musí stále pracovat v Ústřední kanceláři v Rotterdamu. Občané Evropské unie a Evropského hospodářského prostoru mohou bez problémů bydlet a pracovat v Nizozemsku, ale občané z jiných zemí potřebují pracovní a ubytovací povolení. Protože Nizozemsko nevydává dobrovolnická víza jako některé jiné země, a protože dobrovolnické kapesné nestačí na pracovní povolení, TEJO toto zváží u výběru dobrovolníka a podle potřeby se bude snažit najít potřebné řešení.

Pokud máte další otázky k programu, neváhejte nás kontaktovat na oficejo@tejo.org.

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.