Výbor je najvyšším rozhodovacím orgánom TEJO. Obvykle se schádza počas Medzinárodného kongresu esperantskej mládeže v júli alebo auguste, a niekedy ešte raz na konci roku. Medzi schôdzami výbor diskutuje prostredníctvom emailových konferencií. Výbor taktiež môže hlasovať online a poštou.

Klikni pro viac informacií o úlohách výboru a o tom, ako se volia jeho noví členovia. Ak ty sám/sama si novým členom výboru, prečítaj si informácie pre nových členov výboru a ak tak napíš na rtnovakomitatano@tejo.org pre účasť na školení nových členov výboru.

Zoznam členov výboru je dostupný na esperantskej verzií tejto stránky.