Home > Causes > Medzinárodný kongres esperantskej mládeže

PayPal

Medzinárodný kongres esperantskej mládeže

Nočný život, tanec, dobrá atmosféra ale taktiež stretnutia, prednášky, semináre a workshopy: to je program intenzívneho týždňa, ktorý by mal každý mladý esperantista zažiť! Medzinárodný kongres esperantskej mládeže je najdôležitejšia udalosť roku pre esperantskú mládež. Kongres sa koná každoročne v inej krajine. Organizuje ho miestna sekcia TEJO a miestni aktivisti spoločne s TEJO. Chceli by ste kandidovať na organizáciu Medzinárodného kongresu vo vašej zemi? Pre viac informácií o Medzinárodnom kongrese esperantskej mládeže všeobecne, si môžete prečítať článok na Wikipédií.(dat slovenskú stránku do linku)

Foto v hlavičce Łukasz Żebrowski; hlavní foto David-Emil Wickström; obě z online fotoalba Polské esperantské mládeže, CC-BY-SA