Home > (Esperanto) Kio estas TEJO? > Cơ cấu tổ chức

Cơ quan ra quyết định của TEJO là Ban chấp hành, gồm có Ủy viên cấp A (được bổ nhiệm từ các tổ chức quốc gia và bộ phận chuyên môn trực thuộc TEJO), ủy viên cấp B (chọn từ thành viên của TEJO), ủy viên cấp C (chọn từ ủy viên cấp A và B) và ban lãnh đạo. Ban chấp hành có nhiệm vụ định hướng phong trào chung của TEJO, phê duyệt ngân sách và giám sát tài chính, quyết định về việc thành lập và bác bỏ của các tổ chức quốc gia và tổ chức chuyên môn, lựa chọn Thành viên Danh dự cũng như Chủ tịch Hội. Các ủy viên cấp A, B, C cũng lựa chọn Ban lãnh đạo, giám sát và đánh giá ban này qua sự thi hành các nhiệm vụ cụ thể. Mọi thành viên Ban lãnh đạo cũng nghiễm nhiên trở thành ủy viên Ban chấp hành trong suốt thời kì bổ nhiệm.

Ban lãnh đạo là cơ quan đầu não của TEJO. Họ thi hành quyết định của Ban chấp hành, làm báo cáo phong trào,  báo cáo tài chính và đề xuất ngân sách; quyết định Đại hội thanh niên Quốc tế ngữ, bổ nhiệm biên tập viên cho báo  “Kontakto”, “TEJO toàn cầu” và các ấn phẩm khác, kí quyết hợp đồng với các tổ chức và cá nhân khác, xác định các nhiệm vụ nội bộ và quán xuyến sự hoạt động trôi chảy của cả tổ chức.

Ban lãnh đạo chịu trách nhiệm hoàn thành các nhiệm vụ cụ thể, nhưng họ cũng có quyền bổ nhiệm ủy viên, người giúp Ban lãnh đạo và Ban chấp hành. Một số trong các ủy viên hướng dẫn ủy ban làm việc lâu bền về một trong những lĩnh vực chính trong phong trào. Sự vận hành của các ủy ban này được kiểm soát bởi Ban chấp hành, ban có quyền đánh giá các ủy ban qua việc hoàn thành các nhiệm vụ cụ thể.

Ngoài những cơ quan thường trực của TEJO, còn có một tình nguyện viên toàn thời gian, làm việc ở Văn phòng Trung tâm ở Rotterdam. Tình nguyện viên này giúp đỡ việc quản trị và giới thiệu tổ chức trong các đại hội. Ban đối ngoại TEJO được đại diện bởi Giám đốc Văn phòng trung tâm. Giống như bộ phận thanh niên trực thuộc UEA, TEJO có hai người đại diện trong Ban chấp hành UEA Komitatato de UEA (Ủy viên cấp A của TEJO).

Bạn có thể tìm thấy thông tin chi tiết về cấu trúc hoạt động của TEJO ở Giới thiệu về TEJO và Quy định về TEJO (chủ yếu là Quy định Ban chấp hànhQuy định Ban lãnh đạo)

Paweł Fischer-Kotowski

Xem ảnh kích thước đầy đủ