Home > Causes > Đại hội thanh niên Quốc tế ngữ toàn cầu

PayPal

Đại hội thanh niên Quốc tế ngữ toàn cầu

Sống về đêm với những vũ điệu và không khí trẻ trung nhưng bên cạnh đó còn là những cuộc gặp gỡ, những bài thuyết giảng, những hội thảo và làm việc nhóm: đó là chương trình của tuần lễ chuyên sâu mà tất cả các thanh niên Quốc tế ngữ nên trải nghiệm! IJK là sự kiện quan trọng nhất trong năm dành cho các nhà thanh niên Quốc tế ngữ. Đại hội diễn ra thường niên ở các nước khác nhau. Nó được chuẩn bị bởi Tổ chức thanh niên quốc gia cùng những người hoạt động tích cực tại địa phương với sự cố vấn của TEJO. Bạn có muốn đăng kí tổ chức IJK ở đất nước bạn? Để biết thêm thông tin chi tiết về IJK, xin mời đọc các bài viết về IJK.

Fot. kapa Łukasz Żebrowski; ĉefa David-Emil Wickström; ambaŭ el reta fotaro de Pola Esperanto-Junularo, CC-BY-SA